Kirjolan koulu 2020 -hankkeen erikoissuunnittelijoista päätetään perjantaina — Työmaasta kilpailevat yritykset suurelta alueelta Kaakkois-Suomesta

Parikkalan Kirjolan koulu -hanke menee jälleen askeleen eteenpäin, kun hankkeen erikoissuunnittelijat valitaan.

Katri Levänen

Uutta koulua kaivataan Kirjolaan erityisesti koulun vanhan osan ongelmien vuoksi. Tiloissa järjestetään muun muassa yläkoulun ja lukion oppitunteja. Kuva otettu loppuvuodesta 2018. 
Uutta koulua kaivataan Kirjolaan erityisesti koulun vanhan osan ongelmien vuoksi. Tiloissa järjestetään muun muassa yläkoulun ja lukion oppitunteja. Kuva otettu loppuvuodesta 2018. 

Kirjolan kouluhanke etenee aikataulun mukaan.

Tiistaina kunnanhallituksen kokouksessa käsiteltiin erikoissuunnittelijoiden valintaa, mutta kunnanjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin vielä pöydälle.

Hankkeen erikoissuunnittelijoiden valintaa liittyvä tarjouspyyntö julkaistiin huhtikuun lopulla ja tarjousten jättöaika päättyi 15. toukokuuta.

Rakennesuunnitteluun tarjouksen jättivät Imatran Juva Oy ja Insinööritoimisto Tanskanen Oy, ja LVIA -suunnitteluun Etteplan Oy, Sitowise Oy Savonlinna ja Granlund Oy.

Määräaikaan mennessä sähkösuunnitteluun tarjouksen jättivät Sitowise Oy Kotka, Etteplan Oy, Sähkösuunnittelu Varpiola Oy, Granlund Oy, Shs-sähkö Oy, Ramboll Oy, Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy, Sähköinsinööritoimisto Jormakka Oy ja Kouvolan Jh-suunnittelu Oy.

Kunnanjohtaja Vesa Huuskosen mukaan on tarpeellista vielä tarkastella pisteytyksiä uudelleen ennen lopullista valintaa.

— Olemme rakentamispäällikkö Vesa Bergin kanssa käyneet läpi urakoitsijoiden välistä vertailua pisteytystaulukoinnin avulla. Koska erikoissuunnittelutyöhön on ryhdyttävä nopealla aikataululla, pyritään välttämään sitä ettei peruutuksia valinnan jälkeen enää tapahdu, sanoo Huuskonen.

Valinnat käsitellään kunnanhallituksessa uudelleen tulevana perjantaina.

Tiistaina Kirjolan koululla järjestettiin myös kuulemistilaisuus koulun henkilökunnalle, opettajille ja oppilaiden vanhemmille, jossa esiteltiin suunnitelmia hankkeeseen liittyen.

— Tilaisuudessa käytiin läpi pääurakoitsijan laatimia luonnoksia. Tarkoituksena oli näin luoda selkeämpää kuvaa siitä, mitä ollaan tekemässä, Huuskonen toteaa.

Kirjolan koulu 2020 -hankkeen pääsuunnittelijana toimii Rakennuskonsultointi K-suunnittelu Oy.