Tilaajalle

Pekkarinen haluaa yhteistä arvopohjaa ja talouskuria Eurooppaan — "EU on lievässä hajoamistilassa, sillä itäisen Euroopan maat, jotka tulivat nopeasti sosialistisen järjestelmän kautta osaksi läntistä arvoyhteisöä, eivät välitä niistä arvoista, joille unioni on rakentunut."

Keskustan eurovaaliehdokas Mauri Pekkarinen ei antaisi yhtään uutta asiaa EU:n päätettäväksi. Suomen asioita on ajettava ponnekkaasti EU:n parlamentissa.

Soila Puurtinen

Keskustan eurovaaliehdokas Mauri Pekkarinen ajaisi ponnekkaasti Suomen asiaa Euroopan parlamentissa. Suomen on hänen mukaansa oltava entistä aktiivisempi yhteisissä metsä- ja ilmastoasioissa.
Keskustan eurovaaliehdokas Mauri Pekkarinen ajaisi ponnekkaasti Suomen asiaa Euroopan parlamentissa. Suomen on hänen mukaansa oltava entistä aktiivisempi yhteisissä metsä- ja ilmastoasioissa.

Mitkä ovat Suomen kannalta tärkeimmät asiat Euroopan unionissa ja missä asioissa Suomen on seuraavalla parlamenttikaudella onnistuttava?