Tuleeko Savonlinnan sairaalan nimeksi KYS Savonlinna? — Sairaanhoitopiirien yhdistyminen voi toteutua aikaisintaan vuonna 2022

Ensi viikolla selviää, esitetäänkö kunnille neuvotteluja Pohjois-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien yhdistymisestä.

Sairaanhoitopiirien yhdistymisessä syntyisi kahden kampuksen yliopistosairaala.
Sairaanhoitopiirien yhdistymisessä syntyisi kahden kampuksen yliopistosairaala.

Sosterin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitukset saavat ensi viikolla käsiteltäväkseen ehdotuksen, jonka mukaan sairaanhoitopiirit esittäisivät jäsenkunnilleen neuvotteluja sairaanhoitopiirien yhdistymisestä.

Yhdistymisessä Sosterin jäsenkunnat Savonlinna, Rantasalmi, Enonkoski ja Sulkava liittyisivät Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin.

Sairaanhoitopiirien yhdistyminen loisi Itä-Suomeen yliopistollisen, kahden kampuksen sairaanhoitopiirin. Savonlinnan sairaala olisi nimeltään KYS Savonlinna ja Kuopion kampus KYS Kuopio.

Valmisteltavaa on vielä paljon, joten yhdistyminen voisi toteutua aikaisintaan vuonna 2022.

Sosterin johtajan Panu Peitsaron ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajan Risto Miettusen esitykset perustuvat selvitykseen, jonka sairaanhoitopiirit ovat yhdessä tehneet.

Savonlinnassa säilyisivät muun muassa yhteispäivystys, nukutuksessa tapahtuva kirurgia, pallolaajennukset ja kenties tekonivelleikkauksetkin

Selvityksessä todetaan, että sairaaloiden tarkoituksenmukainen työnjako tehostaisi toimintaa.

Savonlinnassa säilyisi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys. Työnjako turvaisi Savonlinnassa myös nukutuksessa tapahtuvan kirurgian. Pallolaajennuksia tehtäisiin Savonlinnassa jatkossakin.

Tekonivelleikkauksetkin säilyisivät Savonlinnassa, jos siihen saadaan hallitusohjelmassa mainittu erillispäätös. Asetuksen mukaan tekonivelleikkausten tekeminen on sallittua sairaalassa, jossa leikkauksia tehdään vuosittain noin 600. Savonlinnassa niitä tehdään alle 300.

Selvityksessä uumoillaan, että voisi olla hyödyllistä siirtää Savonlinnasta Kuopioon selkäkirurgia sekä tehohoitoa vaativa kirurgia, kuten esimerkiksi raskas suolistokirurgia, samoin vaativa kuvantaminen.

Kuopiosta Savonlinnaan olisi selvityksen mukaan hyödyllistä siirtää vaativa laitoskuntoutus, osa lyhyttä jälkihoitoa vaativista kirurgian toimenpiteistä sekä vaikeiden syömishäiriöiden osastohoito.

— Lähtökohtana on, että toimenpiteiden volyymit pysyisivät suunnilleen ennallaan molemmissa sairaaloissa, Peitsaro sanoo.

Suoranaista säästöä tulisi sitä, kun Savonlinnan seudun asukkaille muista sairaanhoitopiireistä nykyisin ostettavat palvelut saataisiinkin oman sairaanhoitopiirin yksiköstä Kuopiosta. Tästä esimerkkinä on psykiatrinen pakkohoito, joka nykyisin ostetaan Savonlinnan seudun asukkaille Mikkelistä sekä silmätautien hoito, joka nykyisin ostetaan Joensuusta.

Peitsaro: ”Palveluja tarvitsevan ihmisen kannalta yhdistymisen tärkein etu olisi se, että suorat hoitoketjut pystyttäisiin rakentamaan parhaalla mahdollisella tavalla”

Yliopistollisen kahden sairaalan kampuksella olisi yhteinen hallinto ja johtamisjärjestelmä. Myös toimintamallit olisivat yhteiset.

Peitsaron mielestä yhdistymisen tärkein etu palveluja tarvitsevan ihmisen kannalta olisikin se, että suuressa sairaanhoitopiirissä suorat hoitoketjut pystyttäisiin rakentamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhdistymisen jälkeen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri olisi maan viidenneksi suurin sairaanhoitopiiri. Sen alueella asuisi noin 289 000 asukasta, ja jäsenkuntia olisi 22. Sairaanhoitopiiri hoitaisi kahdessa sairaalassaan vuosittain yli 120 000 erikoissairaanhoidon potilasta.

Yhdistymisessä on myös riskejä. Tietojärjestelmien yhteensovittaminen veisi aikaa. Henkilöstön palkkaharmonisoinnin arvioidaan maksavan viiden vuoden aikana 1—2 miljoonaa euroa. Hoitohenkilöstön ja ylilääkäreiden palkat ovat Kuopiossa hieman korkeammat kuin Savonlinnassa.

Sairaanhoitopiirien yhdistymisen valmistelu koskee siis vain erikoissairaanhoitoa. Ratkaisu kuitenkin tekisi mahdolliseksi myös sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation kehittämisen, mikä vaatii vielä oman selvityksensä.

Savonlinnan seudun kunnat miettivät eri prosessissa sitä, haluavatko ne valmistella sote-maakuntaa Pohjois-Savon suuntaan — Nämä kannanotot tarvitaan jo lokakuun aikana

Eri prosessissa Sosterin jäsenkuntien on määrä jo lokakuun aikana ottaa kantaa siihen, haluavatko ne valmistella tulevaa maakunta-sotea Pohjois-Savon vai Etelä-Savon kanssa.

Tässä linkki sairaanhoitopiirien yhdistymisselvitykseen.