Talous, palvelut ja jaksaminen huolena: Savonlinnan tarkastuslautakunnan mielestä päättäjien pitäisi sitoutua korjaaviin toimiin, jotta kaupunki ei joutuisi kriisikunnaksi

Savonlinnan tarkastuslautakunta on huolissaan monesta asiasta kaupungissa.

Soila Puurtinen

Tarkastuslautakunta on huolissaan siitä, miten kaupungin talouden kiristynyt tilanne vaikuttaa kuntalaisten palvelujen saatavuuteen.
Tarkastuslautakunta on huolissaan siitä, miten kaupungin talouden kiristynyt tilanne vaikuttaa kuntalaisten palvelujen saatavuuteen.

Savonlinnan tarkastuslautakunta on huolissaan kaupungin taloudesta, kuntalaispalveluista ja henkilöstön jaksamisesta.

Kaupungin alijäämä vuoden 2018 tilinpäätöksessä oli 4,9 miljoonaa euroa. Valtion tekemät valtionosuusleikkaukset ja verotulojen raju aleneminen, ovat syöneet kaupungin tulopohjaa. Menopuolella näkyy sosiaali- ja terveysmenojen kasvu.

— Lautakunta näkee tilanteen huolestuttavana. Päättäjien pitäisi pystyä muodostamaan yhteinen näkemys ja sitoutumana korjaaviin toimiin, jotta kriisikuntakriteerien täyttyminen voitaisiin välttää, sanoo lautakunnan puheenjohtaja Markku Nousiainen (sd.).

Rekrytoinneissa pitäisi voida ennakoida uuden henkilöstön tarvetta. — Markku Nousiainen

Viime vuoden tilinpäätöksessä kaupunkikonserni täytti kolme neljästä vuonna 2022 voimaan astuvasta kriisikuntakriteeristä. Kaupungin tuloveroprosentti, lainanhoitokate sekä vuosikatteen ja poistojen suhde täyttivät viime vuonna uuden kriisikuntakriteerin.

Kriisikuntatarkasteluun kunta joutuu, jos kaikki neljä kriteeriä täyttävät kahtena vuonna perätysten.

— Mikäli ennusteet toteutuvat ja alijäämäinen talouskehitys jatkuu, kriisikuntakriteerit täyttyvät, Nousiainen sanoo.

Huolta palvelujen saatavuudesta

Tarkastuslautakunta on huolissaan siitä, miten kaupungin talouden kiristynyt tilanne vaikuttaa kuntalaisten palvelujen saatavuuteen.

Lautakunta on huomannut, että henkilöstön vähyys ja uupumus sekä sairauspoissaolot ovat riski kaupungin palvelutuotannolle.

— Rekrytoinneissa pitäisi voida ennakoida uuden henkilöstön tarvetta. Tilanne on kuitenkin hankala, kun henkilöstön vähentämistä koskevien yt-neuvottelujen toimeenpano on kesken, Nousiainen sanoo.

Lautakunta on huolissaan muun muassa siitä, pystyykö kaupunki tarjoamaan riittävästi tukea koululaisille, jotka tukea tarvitsevat.

— Henkilökohtaisten avustajien vähentämistä on väläytelty. Se olisi tukea tarvitsevien oppilaiden kannalta vakava asia, Nousiainen sanoo.

Kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomusta ja tilinpäätöstä 24. kesäkuuta. Tilintarkastuskertomus on puhdas, eli tilivelvolliselle esitetään vastuuvapautta.