Oikeus hylkäsi syytteen ympäristön turmelusta — Oikeudenkäyntikulut valtion piikkiin

Savonlinnalaisen yrittäjän ei katsottu aiheuttaneen vaaraa maaperälle tai pohjavesille.

Tuija Pauhu

Etelä-Savon käräjäoikeus on hylännyt syytteen, jossa savonlinnalaiselle miehelle vaadittiin rangaistusta ympäristön turmelemisesta.
Etelä-Savon käräjäoikeus on hylännyt syytteen, jossa savonlinnalaiselle miehelle vaadittiin rangaistusta ympäristön turmelemisesta.

Etelä-Savon käräjäoikeus on hylännyt syytteen, joka oli nostettu savonlinnalaista lomamökkiyrittäjää vastaan. Rikosnimikkeenä oli ympäristön turmeleminen.

Syytteessä vastaajan katsottiin aiheuttaneen ympäristölle vahinkoa tyhjentäessään lomamökkien jätevesiä oman metsäkiinteistönsä maastoon.
Syyttäjä vaati vastaajalle sakkorangaistusta ja korvausten maksua.

Asianomistajana jutussa on ollut Etelä-Savon ely-keskus.

Oikeus hylkäsi syytteen sillä perusteella, ettei vastaaja oikeuden mukaan ollut rikkonut maaperän tai pohjavesien pilaamiskieltoa.

Näyttöä ei ollut siitäkään, että menettelystä olisi koitunut sen suurempaa vaaraa ympäristölle kuin lietteen levittämisestä pellolle. Roskaantumistakaan teko ei aiheuttanut.

Itä-Savo kertoi tapauksesta muutama viikko sitten, kun juttua alettiin käsitellä käräjillä.

Oikeus määräsi, että valtion tulee korvata vastaajalle noin 1900 euron oikeudenkäyntikulut. Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen, koska siihen on mahdollisuus hakea muutosta.

Kommentoidut