Henkilöstösäästöt lopettaisivat palkkatukityöllistämisen — 1,5 miljoonan euron säästöt veisivät Savonlinnan kaupungilta noin kaksi miljoonaa euroa

Kaupunginhallitus saa laskelmat parin viikon takaisen esityksensä vaikutuksista. Yhteistyötoimikunta huomauttaa, että yt-neuvottelut unohtuivat esitystä tehtäessä.

Vesa Vuorela

Kaupunki joutuisi lopettamaan palkkatukityöllistämisen, jos se alkaisi lomauttaa henkilöstöään.
Kaupunki joutuisi lopettamaan palkkatukityöllistämisen, jos se alkaisi lomauttaa henkilöstöään.

Savonlinnan kaupunki menettäisi virkamiesten laskelmien mukaan rahaa noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa, jos palkkatukityöllistäminen loppuisi.

Savonlinnan kaupunginhallitus saa tänään maanantaina käsiinsä laskelman siitä, miten sen esittämä henkilöstömenojen lisäsäästö vaikuttaisi työllisyyspalveluihin.

Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota 10. joulukuuta.

Kaupunginhallitus päätti kaksi viikkoa sitten äänin 6—5 esittää valtuustolle, että kaupungin henkilöstömenoista leikataan vuosittain 1,5 miljoonaa euroa sen lisäksi, mitä kaupunginjohtaja Janne Laine on esittänyt.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti säästöt toteutettaisiin ensisijaisesti luontaisen poistuman kautta mutta tarvittaessa lomautuksin ja irtisanomisin.

Päätös tarkoittaisi, että kaupunki ei voisi työllistää työttömiä palkkatuella, vaan kaupunki menettäisi te-toimiston myöntämät palkkatuet, suuruudeltaan yhteensä miljoona euroa.

Palkkatukityöllistämisen loppuessa kaupunki joutuisi maksamaan budjetoitua enemmän ”kela-sakkoja” eli pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuutta. Kela-sakkojen määrä kasvaisi 2,4 miljoonasta eurosta 4,2 miljoonaan euroon eli 1,8 miljoonalla eurolla.

Työllistämisen loppumisen kokonaishinta kaupungille olisi noin kaksi miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon, että kaupunki ei käyttäisi omia rahojaan työllistämisen.

Kaupunginjohtaja Janne Laine esitti noin yhteensä noin 40 henkilötyövuoden vähentämistä vuosina 2019—2020. Kaupunginhallituksen esittämä 1,5 miljoonan euron lisäsäästö tarkoittaisi sen päälle noin 40 henkilötyövuoden lisäsäästöä vuosittain.

Yhteistyötoimikunta: Lisäsäästöistä ei neuvoteltu

Kaupungin yhteistyötoimikunta huomautti perjantaina, että esitystä 1,5 miljoonan euron lisäsäästöistä ei ole käsitellyt yt-menettelyssä.

Yhteistoimintalain mukaan yt-menettely on käytävä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle esityksen, jonka toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa.

Kommentoidut