Retkisatamat vähenevät hieman  – Satamapäällikkö Jukka Vaahtoluoto toivoo, että rahaa löytyy jäljelle jäävien kunnostamiseen

Kaupunki luopuu neljästä retkisatamasta

Sami Lettojärvi

Savonlinnan kaupungilla on ensi vuonna vastuullaan neljä retkisatamaa vähemmän kuin nyt. (Kuvituskuva)
Savonlinnan kaupungilla on ensi vuonna vastuullaan neljä retkisatamaa vähemmän kuin nyt. (Kuvituskuva)

Savonlinnan kaupunki karsii hoidossaan olevia retkeilysatamia ensi vuonna. Kaupunki aikoo säilyttää yksitoista retkeilysatamaa ja poistaa käytöstä neljä retkeilysatamaa.

Poistuvista retkeilysatamista puretaan pois kaikki varustus, minkä jälkeen alueille voi rantautua jokamiehenoikeuden rajoissa.

Käytöstä poistuvat yksityisiltä vuokratut retkeilysatamat Paskosaaressa ja Hevossalossa. Samoin poistuvat kaupungin hoidosta Metsähallituksen mailla sijaitsevat Patasalon ja Mäkrän retkeilysatamat, joiden hoitoa kaupunki on tarjonnut Metsähallitukselle, joka ei ota niitä hoitaakseen.

Kaupungin omalla maalla sijaitsevat retkisatamat Uuraanpäässä, Suur-Simunassa, Savonsaarilla, Jakosenniemessä ja Aapelinsaaressa säilyvät.

Yksityisiltä vuokratuilta mailla sijaitsevien retkeilysatamien 20-vuotiset vuokrasopimukset ovat päättymässä. Neuvottelut uudesta vuokrasopimuksesta ovat menossa Tetriniemen, Koivukannanniemen, Hirviniemen, Pistalanharjun, Koukkuniemen ja Kokonsaaren retkeilysatamista.

Kaupungin vastuulla olevien retkisatamien ylläpidosta vastaa pääasiassa Pidä Saaristo Siistinä ry.

Satamapäällikkö Jukka Vaahtoluoto huomauttaa, että monet retkisatamat ovat kunnostuksen tarpeessa. Hän toivoo, että säilytettävien retkeilysatamien kunnostamiseen löytyy rahaa, kun uudet 20-vuotiset sopimukset on tehty.

Kaupungin lisäksi retkeilysatamia on Metsähallituksella, pursiseuroilla ja muilla yksittäisillä toimijoilla.