Kallislahden koulu ja päiväkoti yhä vailla hanavettä – Juvolan koulun kaivovettä saa jo käyttää

Kallislahdessa jatkettaneen kantoveden varassa vuoden lopulle saakka.

Timo Seppäläinen

Kallislahden koulussa kaivoveden käyttökielto ei ole aiheuttanut samanlaisia ongelmia kuin päiväkotiyksikössä. Käsiä ei koulussakaan pestä kaivovedellä, havainnollistaa koulunjohtaja Mika Partanen.
Kallislahden koulussa kaivoveden käyttökielto ei ole aiheuttanut samanlaisia ongelmia kuin päiväkotiyksikössä. Käsiä ei koulussakaan pestä kaivovedellä, havainnollistaa koulunjohtaja Mika Partanen.

Kallislahden koulun ja päiväkotiyksikön vesiongelmat jatkunevat vuoden loppupuolelle saakka. Kaivovettä ei saa käyttää ruuanvalmistukseen, juomavetenä eikä peseytymiseen.

Huoltomiehet tuovat veden kahdesti päivässä kanistereissa koululle ja päiväkotiyksikköön.

Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairasen mukaan tilanne on aiheuttanut lisätyötä etenkin päiväkotihenkilöstölle. Siksi Kallislahden varhaiskasvatusyksikköön palkataan yksi ylimääräinen työntekijä.

– Jokainen tajuaa, että jos päiväkotiin ei tule vettä hanasta, niin kyllä se kuormittaa työntekijöitä monella tavalla. Viides kasvattaja tarvitaan auttamaan tilanteessa, Sairanen sanoo.

Kallislahden varhaiskasvatusyksikössä on muun muassa kuusi alle kolmevuotiasta lapsia. Pyllypesutkin hoidetaan kantovedellä. Lasten wc-käynnit vievät muutenkin enemmän aikuisten aikaa kuin normaalissa tilanteessa.

Myös ruokailun ja välipalan jälkeiset tilanteet hoituisivat helpommin, jos olisi vettä.

Kallislahden koulun kaivovedestä löytyi lukuvuoden alkaessa rutiiniluonteisessa näytteenotossa kolibakteeria. Epäilys oli, että pintavesiä pääsi valumaan kaivoon.

Kaivo on peruskunnostettu loka-marraskuun vaihteessa. Kallislahteen on myös hankittu puhdistuslaitteet ja uv-laite, jotka suodattavat ja puhdistavat mahdolliset maaperästä tulevat ainekset, mikäli niitä yhä on.

Sittemmin näytteissä on havaittu liikaa mangaania ja rautaa. Mangaani- ja rautapitoisuuden poistamiseksi Kallislahteen on tilattu lisäpuhdistuslaitteet. Niiden toimitusaika on laitetoimittajan mukaan noin viikon.

Kaivoveden voi ottaa käyttöön sen jälkeen, kun on saatu kolme puhdasta vesinäytettä noin viikon välein.

Selvitysten mukaan Kallislahden päiväkotirakennuksen rakentaminen ei ole aiheuttanut kaivovedelle haittaa.

Päiväkoti on tilaelementtirakennus, ja se on perustettu pääosin olevan maanpinnan yläpuolelle murskepedille vaakaan asennettujen betonisten lyöntipaalujen päälle. Vain viemäreiden hajotus- ja jätevesipumppaamo on kaivettu syvemmälle maan alle.

Koulun luoteispäätyyn rakennettu parkkialue on tehty siten, että pintamaat on poistettu noin 0,6 metrin syvyyteen ja täyttö on tehty murskeella takaisin alkuperäiseen maanpinnan tasoon.

Juvolan vedelle tuli maanantaina käyttölupa

Juvolan koulu sai maanantaina luvan hanaveden käyttöön, kun kolmas puhdas vesinäyte varmistui.

Juvolassakin koululle on kuljetettu kanistereilla vettä ruuanvalmistukseen ja juotavaksi lukuvuoden alusta saakka. Lukuvuoden alussa rutiinitarkastuksessa kaivovedestä löytyi vähän enterokokkeja, jota ei saa olla ollenkaan.

Juvolassa kaivovettä on voinut käyttää käsienpesuun lukuun ottamatta jaksoa, jolloin vettä kloorattiin.

Juvolan kaivoon on hankittu puhdistuslaitteet ja uv-laite.