Tutkimuksen perusteella paikallisia järvikaloja voi huoletta syödä valtakunnallisten syöntisuositusten mukaan — Järvikaloista löytyi vain vähän vierasaineita

Kalan syönnin terveyshyödyt voittavat mahdolliset haitat.

Tuija Pauhu

Ulla-Maija Kostiainen helmikuussa 2018, kun näytekaloja tutkimukseen vasta kerättiin.
Ulla-Maija Kostiainen helmikuussa 2018, kun näytekaloja tutkimukseen vasta kerättiin.

Lähialueen vesistöjen kaloissa on vain pieniä pitoisuuksia haitallisia vierasaineita. Ulla-Maija Kostiainen selvitti pro gradu -tutkimuksessaan, onko kalan syöntisuosituksiin tarvetta antaa tarkennuksia Juvan, Puumalan, Sulkavan, Rantasalmen, Savonlinnan ja Enonkosken alueilla.

Kostiainen tutki kalojen lyijy-, elohopea-, kadmium- sekä cesium-137-pitoisuuksia. Selvisi, että alueilla kalojen vierasainepitoisuudet olivat pääsääntöisesti pieniä lainsäädännöllisiin enimmäismääriin ja suosituksiin verrattuna.

Tutkimuksessa saatiin suurimpia elohopeapitoisuuksia hauista, koska elohopea kertyy ravintoketjussa ja päätyy suuriin petokaloihin. Kuitenkin niissäkin pitoisuudet olivat pieniä lainsäädännölliseen enimmäismäärään verrattuna.

Kaksi kertaa viikossa

Alueen järvikaloja on turvallista syödä valtakunnallisen syöntisuosituksen mukaisesti kaksi kertaa viikossa eri kalalajeja vaihdellen. Tehdyn tutkimuksen perusteella ihmisten ei ainakaan kannata kieltäytyä syömästä kalaa, kertoo Kostiainen.

Ruokavirasto ohjeistaa lapsia, nuoria ja hedelmällisessä iässä olevia syömään haukea vain 1–2 kertaa kuussa. Raskaana olevien tai imettävien ei suositella syövän haukea lainkaan. Muille isokokoisille järvikaloille kuten ahvenelle ja kuhalle ei ole tarkkoja syöntirajoituksia, mutta niidenkin määrä kannattaa pitää kohtuullisena.

Kostiainen ei ollut yllättynyt tuloksista, sillä vesistöt ovat täällä puhtaita.

Tutkimuksessa tutkittiin suuria haukia, kuhia ja ahvenia, jotka paikalliset kalastajat olivat pyydystäneet. Kalat kuljetettiin Kuopioon Itä-Suomen yliopiston kampukselle tutkittavaksi. Kostiainen määritti kalojen vierasainepitoisuudet kalojen selkälihaksesta otetusta näytepalasta. Näytteestä saatuja pitoisuuksia verrattiin kalan kasvunopeuteen ja ikään, koska ne voivat vaikuttaa kalassa esiintyvien vierasaineiden määrään.

Kostiainen muistuttaa, että kaikki lisätutkimus on hyödyllistä, vaikka syytä huoleen kalojen puhtaudesta ei ainakaan tämän tutkimuksen perusteella ole.

Uusimmat uutiset

Kommentoidut