Opiskelija Ulla-Maija Kostiainen tarvitsee suuria kaloja kalastajilta — Hauki-, ahven- ja kuhanäytteitä tarvitaan

Sosterin terveysvalvonnan yksikkö ottaa vastaan hauki-, ahven- ja kuhanäytteitä. Näytteen tuoja saa esimerkiksi tietää kalanäytteensä elohopeapitoisuuden.

Tuija Pauhu

Opiskelija Ulla-Maija Kostiainen sanoo, että yleensä laboratoriossa hänellä on hansikkaat kädessä.
Opiskelija Ulla-Maija Kostiainen sanoo, että yleensä laboratoriossa hänellä on hansikkaat kädessä.

Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen opiskelija Ulla-Maija Kostiainen Savonlinnasta tarvitsee pro gradu -työtään varten apua paikallisilta kalastajilta ja omatarvekalastajilta. Tutkimusnäytteiksi tarvitaan suurikokoisia haukia, kuhia ja ahvenia eri järvistä alueelta Juva, Puumala, Rantasalmi, Sulkava, Savonlinna ja Enonkoski.

Näytekaloja voi tuoda Sosterin terveysvalvonnan yksiköihin huhtikuun loppuun saakka. Tarkempia tutkimuksia varten Kostiainen vie kalat Kuopioon, missä niistä leikataan siivu selkälihasta näytteeksi. Kostiainen on kiinnostunut varsinkin järvikalojen lyijy-, elohopea-, kadmium- sekä cesium-pitoisuuksista.

Ulla-Maija Kostiainen selvittää gradussaan, onko Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän terveysvalvonnan toimialueelle, Juva, Puumala, Sulkava, Rantasalmi, Savonlinna ja Enonkoski, tarvetta antaa tarkempia kalan syöntisuosituksia kalojen kemiallisten ja radioaktiivisten pitoisuuksien osalta.

Raskaana oleva nainen ei saisi syödä haukea ollenkaan.

Kunnan elintarvikeviranomaisen tulisi antaa valtakunnallisista syöntisuosituksista poikkeavat suositukset, jos niihin on tarvetta.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on antaa suositukset. Esimerkiksi sisävesien haukea saa syödä yhdestä kahteen kertaan kuussa. Pienillä lapsilla sekä raskaana olevilla ja imettävillä naisilla on eri suositukset. Raskaana oleva nainen ei saisi syödä haukea ollenkaan.

Sosterin terveystarkastaja Mervi Silvennoinen haluaa korostaa,että kenenkään kotivesiä ei julisteta kalansyöntikieltoon, pikemminkin päinvastoin. Suomalaiset syövät paljon norjalaista kassilohta ja yleisesti ottaen liian vähän järvikalaa.
— Jos joku syö esimerkiksi kuukauden kesämökillä haukea joka päivä ja muuna aikana vuodesta ei ollenkaan, se tasapanottaa, sanoo Silvennoinen.

Järvi-Suomen alueella kalaa syödään keskivertoa enemmän, jolloin tutkimus palvelee monia tutkimusalueen asukkaita. Lainsäädännön edellytys on, että kunnan elintarvikeviranomainen olisi selvillä muun muassa toimialueensa kalojen raskasmetallipitoisuuksista.

Tuija Pauhu

Hauet, kuhat ja ahvenet pitää olla siksi mahdollisimman suuria, että niihin olisi kertynyt paljon mahdollista elohopeaa.

Näytteen tuoja saa halutessaan tietää tuomansa kalansa iän ja sukupuolen sekä kemialliset ja radioaktiiviset pitoisuudet. Tutkimuksessa ei kerrota näytekalojen tuojien nimiä.

Näytekaloja otetaan vastaan huhtikuun loppuun

Kalat voi toimittaa Sosterin terveysvalvonnan toimipisteisiin joko tuoreena tai pakastettuna arkisin kello 9—13 välillä tai muulloinkin. Terveystarkastaja puh. 050 561 5467 Mervi Silvennoinen ja 044 417 2596 Elisa Toropainen
Savonlinnassa Pihlajavedentie 8.
Juvalla : Juvantie 13.
Sulkavan toimipiste: Kauppatie 1.

Tutkimusta varten tarvitaan hauki-, ahven- ja kuhanäytteitä seuraavilta vesistöalueilta: Tuusjärvi, Suuri Raudanvesi/Hiekonselkä, Jukajärvi, Salajärvi, Kyrsyänjärvi, Kuhajärvi, Vekaran lossin alue, Lietvesi, Haapaselkä, Kulkemus, Haukivesi, Pihlajavesi, Riitasenjärvi/Iso-Sulkava, Suuri Vehkajärvi, Puruvesi, Suurjärvi, Ruokojärvi/Ruokolahti, Vuokalanjärvi, Sortavalanjärvi, Vääräjärvi, Ylä-Enonvesi.

Myös muilta alueilta pyydetyt suurikokoiset kalat otetaan vastaan. Tutkimukseen soveltuvien haukien tulisi painaa vähintään kaksi kiloa. Myös kuhien ja ahventen tulisi olla mahdollisimman suurikokoisia kokonaisia kaloja. Kalan voi verestää ja pakastaa. Kalasta tulisi tietää pyyntitapa, -aika ja -paikka.

Näytteitä voi toimittaa useamman kuin yhden kerrallaan ja näyte voi muodostua useasta samalta alueelta pyydetystä kalasta, mutta yksittäisetkin kalat kelpaavat.