Valkoposkihanhien aiheuttamista vahingoista on haettu korvauksia jo lähes kolmen miljoonan euron edestä – Korvaukset maksetaan nopeutetulla aikataululla

Etelä-Savon ely-keskuksen alueelta korvauksia on haettu 18 000 euron edestä ja Kaakkois-Suomessa 765 000 eurolla.

Jussi Murtosaari

Valkoposkihanhi ei ole riistalintu vaan kokonaan rauhoitettu laji. Tänä vuonna ne aiheuttivat erityisen suurta tuhoa viljelyksille.
Valkoposkihanhi ei ole riistalintu vaan kokonaan rauhoitettu laji. Tänä vuonna ne aiheuttivat erityisen suurta tuhoa viljelyksille.

Korvauksia valkoposkihanhien aiheuttamista vahingoista on heinäkuun loppuun mennessä haettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista yhteensä 2,7 miljoonan euron edestä.

Ely-keskukset maksavat korvaukset nopeutetulla aikataululla jo elo- ja syyskuun aikana, ympäristöministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Valkoposkihanhet aiheuttivat kuluneena keväänä merkittävät vahingot maataloudelle erityisesti itäisessä Suomessa.

Eniten korvauksia on haettu Pohjois-Karjalan ely-keskuksen alueella, yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Etelä-Savon ely-keskuksen alueella korvauksia haettiin 18 000 eurolla ja Kaakkois-Suomen ely-keskuksen alueella 765 000 eurolla.

Korvauksia on haettu myös Uudenmaan ely-keskuksen alueella 142 000 eurolla, Hämeen ely-keskuksen alueella 76 000 eurolla ja .

Aiempaa mittavammat vahingot aiheutuivat hanhikannan kasvun lisäksi kevään sääoloista. Euroopan lämpimän kevään vuoksi hanhet aloittivat muuttonsa varhain, mutta pohjoiset tuulet pysäyttivät linnut Suomeen.

Suomen kylmässä keväässä nurmien kasvu oli hidasta, eikä hanhille riittänyt niiden ensisijaista ravintoa. Seurauksena hanhet siirtyivät syömään kylvettyjä viljan ja herneen siemeniä.

Vuoden 2020 rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista voi hakea korvausta ely-keskuksilta 31.12.2020 saakka.

Tapauksissa, joissa tänä vuonna syntynyt vahinko on todennettavissa vasta ensi keväänä, voi korvaushakemuksen jättää toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Uusimmat uutiset