Vihreiden Mikkonen Joensuusta ja Liikanen Mikkelistä: Itärata otettava mukaan ensi vuoden budjettiin

Lukas Pearsall

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonenja puolueen varapuheenjohtaja Veli Liikanen vaativat uuden itäradan ottamista jo ensi vuoden budjettiin.
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonenja puolueen varapuheenjohtaja Veli Liikanen vaativat uuden itäradan ottamista jo ensi vuoden budjettiin.

Uuden itäradan hankeselvitys on aloitettava jo tämän syksyn budjettiriihessä, vaativat Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen ja puolueen varapuheenjohtaja Veli Liikanen.

Heidän mielestään nopea oikorata Helsingin ja Kouvolan välillä parantaisi merkittävästi sekä Itä- ja Kaakkois-Suomen yhteyksiä että Helsingin ja Pietarin välistä liikennettä.

— Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii konkreettisia tekoja tässä ja nyt. Jotta liikenteen päästöt saadaan kuriin, on ilmastoystävällisiä liikkumismuotoja kehitettävä voimakkaasti. Siksi raideliikenteeseen kannattaa panostaa, sanoo mikkeliläinen Liikanen, joka toimii myös Vihreiden ilmasto- ja energiapoliittisen työryhmän puheenjohtajana.

— Itärata toisi sekä Joensuuhun että Kuopioon kolmen tunnin junayhteyden Helsinkiin. Se tekisi ilmastoystävällisestä junamatkustamisesta todellisen ja houkuttelevan vaihtoehdon lentämiselle. Nopea junayhteys lisäisi alueen oppilaitosten houkuttelevuutta ja parantaisi yritystoiminnan edellytyksiä Itä-Suomessa. Samalla se lisäisi kaikkien matkustusmukavuutta ja alueen saavutettavuutta, sanoo joensuulainen Mikkonen.

Uusi itärata nopeuttaisi sekä Savon että Karjalan radan junayhteyksiä. Hankkeen vaikutusalueella viidessä Itä-Suomen maakunnassa sekä Kouvolassa ja Porvoossa asuu yhteensä lähes miljoona ihmistä. Tällä hetkellä Itä-Suomen kaupunkien saavutettavuus junalla on selvästi heikompi kuin Länsi-Suomen.

— Itä-Suomi ei saa jäädä sivuun raideliikennettä kehitettäessä. Tämä hanke palvelee Kouvolan lisäksi kaikkia itäisiä kaupunkiseutuja Lappeenrannasta Kajaaniin. Esimerkiksi Mikkelin ja Kouvolan junayhteydet Helsinkiin nopeutuisivat puolella tunnilla, Joensuun ja Kuopion tunnilla, sanoo Liikanen.