Sulkavalla kymppitonnin vauvalisä valmisteluun — Helmikuussa ratkaisu saattaa olla jo tiedossa

Kunnanhallituksessa Sulkavan omasta lapsilisästä puhuttiin hyvin myönteiseen sävyyn.

Soila Puurtinen

Sulkavalla aletaan selvittää voitaisiinko kunnassa ruveta maksamaan omaa, kunnallista lapsilisää.

Sulkavalla kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän aloitetta maksaa sulkavalaiselle äidille syntyneelle vauvalle kunnan omaa lapsilisää aletaan selvittää.

Kunnassa valmistellaan parhaillaan kunta- ja elinvoimastrategiaa.

Kunnanhallitus päätti, että Sulkavan kunnan lapsilisän käyttöönotto huomioidaan tässä valmistelutyössä. Strategia valmistuu helmikuussa 2018.

Kunnanhallitus päätti samassa yhteydessä, että kotihoidon tuen kuntalisän maksamista jatketaan Sulkavalla myös vuonna 2018.

Sulkavan kunnan talous- ja hallintojohtaja Juho Järvenpää kertoo, että mahdollisuutta maksaa kunnan omaa lapsilisää käsiteltiin kunnanhallituksessa erittäin myönteisessä hengessä.

Koska lisästä päättäminen käsitellään kunnan strategiatyön, ja tarkemmin siihen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä, niin lopullisen kannan lapsilisiin ottaa kunnanvaltuusto, kun se päättää kunta- ja elinvoimastrategiasta.

Käsittely tapahtuu todennäköisesti ensi helmikuussa.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä on esittänyt, että lapsilisä olisi suuruudeltaan 10 000 euroa.

Tuo summa maksettaisiin 10 vuoden aikana, jolloin vuotuisen lisän suuruus olisi tuhat euroa vauvalta.

Ryhmä on aloitteessaan kaavaillut, että lisä maksettaisiin jokaisen vuoden viimeisen päivän henkikirjoituskunnan mukaan, ja maksu suoritettaisiin hakemuksesta.

Valtuustoryhmä uskoo, että lisä saattaisi kääntää Sulkavan väestömäärän nousuun, koska se voisi hillitä muuttoliikettä, ja tuoda kuntaan uusia asukkaitakin.