Katso video tiedotustilaisuudesta: Tekonivelsairaala Coxan ja Sosterin yhteistyö turvaisi tekonivelkirurgian säilymisen Savonlinnassa — Savonlinnan keskussairaalassa tehtävät tekonivelleikkaukset aiotaan siirtää Coxan brändin alle

Sosteri ja Coxa Oy ryhtyvät selvittämään yhteisen yhtiön mahdollisuutta. Tekonivelleikkauksia lukuunottamatta keskussairaalan muu toiminta säilyisi Sosterin omana toimintana.

Roope Tähkä / Coxa Oy

Sosterin johtaja Panu Peitsaro (vas.) ja Coxa Oy:n toimitusjohtaja Tarmo Martikainen ovat suunnitelleet, että Savonlinnan keskussairaalassa ruvettaisiin tekemään tekonivelleikkauksia Coxan brändin alla. Sosterin hallitus hyväksyi idean ylimääräisessä kokouksessaan torstaiaamuna.
Sosterin johtaja Panu Peitsaro (vas.) ja Coxa Oy:n toimitusjohtaja Tarmo Martikainen ovat suunnitelleet, että Savonlinnan keskussairaalassa ruvettaisiin tekemään tekonivelleikkauksia Coxan brändin alla. Sosterin hallitus hyväksyi idean ylimääräisessä kokouksessaan torstaiaamuna.

Sosteri ja tamperelainen Tekonivelsairaala Coxa Oy suunnittelevat siirtävänsä Savonlinnan keskussairaalassa tehtävät tekonivelleikkaukset Coxan brändin alle. Tekonivelleikkausten markkina-alueena olisi koko Itä-Suomi ja mahdollisesti myös Venäjä.

Sosterin johtajan Panu Peitsaron mukaan ratkaisu turvaisi tekonivelkirurgian jatkumisen Savonlinnan keskussairaalassa. Kumppanuus Coxan kanssa toisi Savonlinnaan lisää tekonivelleikkauksia niin, että sairaala täyttäisi keskittämisasetuksen vaatimukset.

Asetuksen mukaan polven ja lonkan tekonivelleikkauksia saa tehdä vain sellaisessa sairaalassa, jossa näitä leikkauksia on yhteensä vähintään 600.
Sosterin hallitus päätti torstaiaamuna ylimääräisessä kokouksessaan, että Sosteri ja Coxa ryhtyvät selvittämään mahdollisuuksia yhteisen yhtiön perustamiseksi. Yhteisen yhtiön lisäksi on muitakin vaihtoehtoisia malleja järjestää Coxan leikkaustoimintaa Savonlinnaan.

Peitsaro sai Sosterin hallitukselta valtuudet allekirjoittaa selvityksiä koskevan aiesopimuksen Coxan kanssa.

Vielä ei tiedetä, milloin leikkaukset Coxan brändin alla voivat alkaa. Parhaassa tapauksessa se tapahtuisi ensi vuoden alkupuoliskolla.

— Selvitykset ja päätökset tehdään mahdollisimman nopeasti syksyn aikana. Jos yhtiö päätetään perustaa, se tehdään tämän vuoden aikana, Peitsaro sanoo.

Katso videotallenne Sosterin tiedotustilaisuudesta, joka koski Coxan kanssa tehtävää yhteistyötä. Tiedotustilaisuudessa puhuivat Sosterin hallitkusen puheenjohtaja Pekka Nousiainen (kesk.), Sosterin johtaja Panu Peitsaro ja Sosterin valtuuston puheenjohtaja Ahti Myllys (kok.)

Juttu jatkuu videon alla.

Keskussairaalan muu toiminta säilyisi kuntayhtymällä nykyiseen tapaan

Coxan ja Sosterin yhteistyön toteutuminen ei ole kiinni sote-uudistuksen toteutumisesta. Kaikki Coxan omistajat ovat kuntia tai kuntayhtymiä, joten Coxa on jo vuonna 2014 voimaan tulleen valinnanvapauden piirissä. Ihmiset saavat jo nyt valita leikkaavan julkisen sairaalansa vapaasti, joten Coxaan pääsee leikattavaksi julkisen terveydenhuollon lähetteellä mistä tahansa päin maata.
Coxa tekee lähes 4 500  tekonivelleikkausta vuodessa.

— Yhtiöllä on oma laadunvalvonta ja koulutusjärjestelmä, Peitsaro sanoo.
Sosterin ja Coxan yhteistyö koskisi ainoastaan tekonivelleikkauksia sekä mahdollisesti nivelkipupoliklinikkaa, josta vielä neuvotellaan.

Keskussairaalan muu toiminta säilyisi nykyiseen tapaan kuntayhtymällä. Tämä koskee myös muuta leikkaustoimintaa, sillä Coxa leikkaa ainoastaan tekoniveliä.
Sairaalassa jatketaan Sosterin omana työnä esimerkiksi monenlaisia vatsa-alueen leikkauksia, gynekologisia leikkauksia sekä ortopedisia leikkauksia, jotka eivät ole tekonivelleikkauksia.

Veronmaksajalle edullinen ratkaisu

Peitsaron mukaan Sosterin ja Coxan yhteistyö olisi veronmaksajille edullinen ratkaisu. Sairaalalle ja leikkaussaleille tulisi enemmän käyttöä, ja vieraspaikkakuntalaisista potilaista tulisi tuloa Coxan lisäksi myös omalle Sosterille.

— Coxalle Savonlinna on hyvä kumppani, sillä meillä on hyvät, modernit leikkaussalit ja valmis markkina-alue, Peitsaro sanoo.

Peitsaro on kertonut Coxan ja Sosterin yhteistyösuunnitelmista Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laineelle ennen Sosterin hallituksen kokousta.

Peitsaron mukaan Sosterin puolesta yhteistyöstä päättävät Sosterin hallitus ja valtuusto. Jäsenkuntien päätöksenteossa asiaa ei käsitellä, vaan kunnat vaikuttavat omistajaohjauksen kautta.

Muista keskittämisasetuksen säätelemistä leikkauksista Sosteri neuvottelee naapurisairaanhoitopiirien kanssa

Keskittämisasetuksen minimimäärät koskevat tekonivelleikkauksien lisäksi muun muassa selkäleikkauksia, rintasyöpäleikkauksia sekä eräitä muita syöpäleikkauksia. Nämäkään minimimäärät eivät Savonlinnan sairaalassa täyty.

Peitsaron mukaan rajoituksen piirissä olevista leikkauksista, tekonivelleikkauksia lukuunottamatta, jatketaan neuvotteluja kaikkien ympäröivien sairaanhoitopiirien kanssa. Neuvottelukumppaneina voisivat olla Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Pohjois-Karjalan Siun Sote, Mikkelin seudun Essote sekä Etelä-Karjalan Eksote, jotka Eksotea lukuunottamatta kuuluvat Kuopion yliopistosairaalan erityisvastuualueeseen.

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien edustajat neuvottelevat työnjaosta tänään Punkaharjulla.

Katso videolta, miten Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen ja Sosterin johtaja Panu Peitsaro tiedotustilaisuudessa vastasivat kysymykseen siitä, miten idea Coxan kanssa tehtävästä yhteistyöstä syntyi. Ennen videon alkua Nousiainen kertoo, että erilaisia ratkaisuja on haettu parin vuoden ajan. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Coxan toimitusjohtaja Tarmo Martikainen: Savonlinnan sijainti on hyvä

Coxa Oy:n toimitusjohtaja Tarmo Martikainen kertoo Coxan olevan kiinnostunut selvittämään yhteistyön mahdollisuuksia ja reunaehtoja Savonlinnan keskussairaalan kanssa, koska Savonlinnan sijainti on hyvä.

— Savonlinnasta 200 kilometrin säteellä asuu noin 650 000 ihmistä, joista tilastollisesti noin 2 000:lle tehdään vuosittain tekonivelleikkaus. Realismia olisi saada sitä 30 prosentin markkinaosuus Savonlinnaan, Martikainen sanoo.

Martikaisen mielestä tekonivelleikkausten keskittäminen on hyvä asia. Hänen mielestään on kuitenkin luontevaa, että leikkauksia keskitetään myös Coxan Tampereen sairaalaa pienempiin yksiköihin silloin, kun leikkaukset eivät ole erityisen vaativia.

Coxa haluaa tehdä Savonlinnan kanssa yhteistyötä toisestakin syystä:

— Sosiaali- ja terveysministeriön suositus on, että tekonivelleikkauksia keskitetään Savonlinnaan. Meistä on tärkeää, että keskittäminen tapahtuu ja että se tehdään yhteisymmärryksessä ministeriön kanssa, Martikainen sanoo.

Myös Hämeenlinnan tekonivelleikkaukset siirtymässä Coxan toiminnaksi

Nykyisin Coxa leikkaa vain Tampereella. Coxan sairaala on Tampereen yliopistosairaalan alueella, ja se tukeutuu yliopistosairaalan palveluihin. Samoin se tukeutuisi Savonlinnassa Savonlinnan keskussairaalan palveluihin esimerkiksi välinehuollossa ja laitoshuollossa.

Keskussairalaan ympärivuorokautinen yhteispäivystys on jo keskittämisasetuksen perusteellakin ehdoton edellytys tekonivelleikkausten tekemiselle.

Coxa ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ovat neuvotelleet, että Hämeenlinnan sairaalan tekonivelleikkaukset siirtyvät Coxan toiminnaksi. Asia on Hämeenlinnassa poliittista päätöstä vaille valmis.

— Hämeenlinnan leikkaustoiminta siirtyisivät meille vuoden kuluttua syksyllä. Savonlinnan leikkaukset voisivat siirtyä joko ennen sitä tai sen jälkeen, ei siis samaan aikaan, Martikainen sanoo.

Muiden sairaaloitten kanssa Coxalla ei ole käynnissä vastaavia neuvotteluja.

Fakta: Tekonivelsairaala Coxa Oy

Tampereen yliopistosairaalan alueella sijaitseva, Suomen ainoa kokonaan tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala.

Tekonivelleikkauksia tänä vuonna 4 400. Leikkauspotilaista yli 40 prosenttia tulee Pirkanmaan ulkopuolelta joko lähetteellä tai potilaan vapaan valinnan perusteella.

Vapaan valinnan perusteella tulee noin 1 200 potilasta vuodessa. He hakeutuvat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilaiksi ja sairaanhoitopiiri ohjaa heidät leikattavaksi Coxaan.

Coxa tekee Tampereella myös yliopistosairaaloihin keskitettyjä erityisvaativia tekonivelleikkauksia ja uusintaleikkauksia.

Omistus: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 62 prosenttia, Tampereen kaupunki yli 20 prosenttia. Pienemmillä osuuksilla Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Mänttä-Vilppulan, Sastamalan ja Valkeakosken kaupungit.

Liikevaihto 42,4 miljoonaa euroa vuonna 2017. Tilikauden tulos oli 3,4 miljoonaa euroa.

Uusimmat uutiset