Savonlinnan uimahallin ovet avattaneen vielä — Sivistyslautakunnan äänestyksessä hävisi esitys, jonka mukaan uimahallipalvelut olisi toistaiseksi lopetettu.

Sivistyslautakunnan talousarvio ylittää kehyksen miljoonalla eurolla — Lautakunta äänesti kirjastoauton kuljettajan palkan takaisin esitykseen

Timo Seppäläinen

Savonlinnan uimahallin altaat ovat nyt tyhjillään, koska hallissa on meneillään remontti. Osa sivistyslautakunnasta oli sitä mieltä, että uimahalli  kannattaisi pitää kiinni toistaiseksi ja käyttää säästyvät rahat 
perusopetukseen, henkilöstön koulutukseen ja Kallislahden koulun 
säilyttämiseen. Tämä esitys hävisi äänestyksessä.
Savonlinnan uimahallin altaat ovat nyt tyhjillään, koska hallissa on meneillään remontti. Osa sivistyslautakunnasta oli sitä mieltä, että uimahalli  kannattaisi pitää kiinni toistaiseksi ja käyttää säästyvät rahat perusopetukseen, henkilöstön koulutukseen ja Kallislahden koulun säilyttämiseen. Tämä esitys hävisi äänestyksessä.

Savonlinnan uimahallin ovet avattaneen yleisölle, kun meneillään oleva remontti valmistuu. Remontin on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Sivistyslautakunta äänesti talousarviokokouksessaan siitä, lopetetaanko uimahallipalvelut kaupungissa toistaiseksi. Lautakunnan puheenjohtajan Jonne Tynkkysen (kesk.) esitys uimahallipalvelujen lakkauttamisesta hylättiin äänin 6—5.

Tynkkynen esitti, että uimahallipalvelujen järjestämistä selvitettäisiin matkailuhankkeiden ja monitoimihallin yhteydessä. Uimahallipalvelujen lakkauttaminen toistaiseksi säästäisi Tynkkysen arvion mukaan vuodessa 400 000 euroa.

Uimahallista säästyvillä rahoilla olisi Tynkkysen esityksen mukaan muun muassa vältetty leikkaukset perusopetuksen toimintamenoissa ja henkilöstön koulutusrahoissa sekä järjestetty opetusta Kallislahden koulussa.

Kallislahden koulun toimintamenot eivät sisälly lautakunnan talousarvioesitykseen. Päätöstä koulun lakkauttamisesta ei ole tehty. Kaupunginvaltuusto kokoontuu 28. lokakuuta päättämään, käynnistetäänkö valmistelu, jonka tavoitteena on koulun lakkauttaminen ensi kevään kevätjuhlan jälkeen.

Kaupunginvaltuusto äänesti uimahallipalveluista jo pari viikkoa sitten myöntäessään meneillään olevaan remonttiin lisää rahaa. Silloinkin Tynkkysen esitys hävisi. Tuolloin Tynkkynen esitti, että kaupunki voisi tehdä yhteistyötä Tanhuvaaran , Kruunupuiston ja Casinon kanssa sillä aikaa, kun varsinaista uimahallia ei ole.

Sivistyslautakunnan budjettiesitys on miljoona euroa kehystä suurempi

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys on yli miljoona euroa suurempi kuin kaupunginhallituksen lautakunnalle ensi vuodeksi lupaama rahasumma.

Sivistyslautakunnalle luvattu talousarviokehys on 51,24 miljoonaa euroa. Rahaa on käytettävissä 722 219 euroa vähemmän kuin tänä vuonna.

Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 11. marraskuuta. Sitä ennen lautakunnan esitystä käsittelee kaupunginhallitus.

Jakotunnit vähenevät, koulun ulkopuolella yhä vähemmän tapahtumia koulupäivän aikana

Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppisen mukaan talousarvio tarkoittaa muun muassa jakotuntien vähentämistä. Toisin sanoen koululuokkia pystytään aiempaa harvemmin jakamaan oppitunnilla pienempiin ryhmiin.

Myös koulun ulkopuolista toimintaa on aiempaa vähemmän. Koululaisia ei enää viedä linja-autolla tapahtumiin, eikä iltapäivätoiminnassa enää järjestetä yhteisiä kulttuuri- ja liikuntatapahtumia.

Kirjastoautonkuljettaja takaisin talousarvioesitykseen

Lautakunta palautti äänin 10—1 talousarvioon 55 000 euroa kirjastoautonkuljettajan palkkoja ensi vuodelle ja 67 000 euroa seuraaville vuosille. Lautakunnan enemmistö päätti, että tämä summa kasvattaa talousarvioraamin yli menevää summaa. Äänin 6—5 lautakunta hylkäsi esityksen, jonka mukaan säästö olisi löytynyt uimahallipalvelujen lakkauttamisesta.

Oppilashintatavoitetta ei tiedetä

Sivistyslautakunta korotti Kauppisen esittämiä tavoiteltuja oppilashintoja

Lautakunnan enemmistö asetti äänestyspäätöksellä tavoitteeksi, että kaupungin peruskoulujen ja lukion oppilaskohtainen hinta on ”lähellä saaristo-osakuntien keskimääräistä oppilashintaa”. Kauppisen esitysten mukaan oppilaskohtainen hinta olisi enintään verrokkikuntien keskimääräinen oppilashinta.

Lautakunnan tekemän korotuksen suuruutta ei tiedetä. Kauppisen mukaan valtakunnallisessa tilastossa ei ole eroteltu saaristo-osakuntia ja muita verrokkikuntia.

Vuonna 2017 perusopetuksen käyttökustannukset keskisuurissa kunnissa olivat oppilasta kohti 8 288 euroa ja Savonlinnassa 9 301 euroa.

Lukiokoulutuksen kustannukset vuonna 2017 olivat oppilasta kohti keskisuurissa kunnissa 7 820 euroa ja Savonlinnan päivälukioissa 7 528 euroa.

Keskisuurilla kunnilla tarkoitetaan 20 000—50 000 asukkaan kuntia.

Vuonna 2018 Savonlinnan keskimääräinen oppilaskohtainen hinta oli perusopetuksessa 9 689 euroa ja lukioissa 7 492,50 euroa. Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta vaihteli 6 507 eurosta 17 550 euroon.

Kello 12.30 isätty tiedot keskisuurten kuntien oppilaskohtaisista kustannuksista.

Juttua muokattu 17.10. kello 7.50. Korjattu lukion oppilaskohtaiset kustannukset vuonna 2018.

 

Uusimmat uutiset