Kunnat tarkastavat Itä-Suomen vanhustenhuollon yksiköt kevään aikana — Toimi näin, jos havaitset epäkohtia omaisen saamassa palvelussa

Katja Juurikko

Ensisijaisesti valvontavastuu yksityisistä sosiaalihuollon palveluista on palveluntuottajalla itsellään ja 
seuraavaksi kunnalla.
Ensisijaisesti valvontavastuu yksityisistä sosiaalihuollon palveluista on palveluntuottajalla itsellään ja seuraavaksi kunnalla.

Kunnat tarkastavat sosiaalihuollon palveluita Itä-Suomessa kevään aikana. Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt kuntia tarkastamaan toimintayksiköt.

Valvontatietojen perusteella aluehallintovirasto arvioi kuntien kanssa, mitkä yksiköt valitaan tarkempaan valvontaan. Avin tiedotteen mukaan samalla päätetään muista tarvittavista valvontatoimista.

Avi tiedottaa valvontatiedoista niiden valmistuttua.

Koko alueella on yhteensä 130 vanhustenhuollon yksityistä yksikköä, joista 67 on valtakunnallista.

Avin mukaan ensisijainen valvontavastuu yksityisistä sosiaalihuollon palveluista ja palvelujen laadun toteutumisesta on palveluntuottajalla itsellään ja seuraavaksi kunnalla.

Jos havaitset epäkohtia, avi neuvoo kertomaan tai tekemään kirjallisen muistutuksen epäkohdasta toimintayksikön vastuuhenkilölle.

Jos huoli omaisen saamasta palvelun tai kohtelun laadusta jatkuu, ole yhteydessä asiakkaan kotikuntaan.

Avin valvonta perustuu valvontaohjelmiin ja epäkohtailmoituksiin. Avi tekee esimerkiksi ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäntejä, kun epäily sitä edellyttää sekä seuraa korjausten toteutumista.

Luetuimmat

Kommentoidut