Maakunnan tekonivelleikkaukset aiotaan keskittää Savonlinnaan — Mikkeliin aiotaan keskittää rintasyöpäleikkaukset ja paljon muuta

Essoten ja Sosterin kirurgian työnjaon lähtökohdista sovittiin maanantaina. Päätöksiä tehdään huhtikuussa.

Timo Seppäläinen

Essoten ja Sosterin työnjaon tarkoituksena on säilyttää maakunnassa noin tuhat leikkausta, jotka keskittämisasetus muuten veisi maakunnasta pois.

Etelä-Savon maakunnan tekonivelleikkaukset keskitettäneen ensi syksystä alkaen Savonlinnan keskussairaalaan. Tämä tarkoittaa, että tekonivelpotilaat Mikkelin seudulta ja muualta Essoten alueelta matkustavat jatkossa leikattaviksi Savonlinnaan.

Mikkelin sairaalaan keskitettäneen merkittävä osa päivystyskirurgiasta sekä ennaltasuunnitellusta kirurgiasta muun muassa syöpäkirurgiaa ja muuta pehmytosakirurgiaa sekä selkäkirurgiaa.

Mikkelissä tehtäisiin jatkossa muun muassa kaikki maakunnan rintasyöpäleikkaukset ja muut rintarauhasleikkaukset sekä paksusuolileikkaukset.

Savonlinnasta Mikkeliin ja Mikkelistä Savonlinnaan matkustaa kaavailujen mukaan noin 420 leikkauspotilasta vuodessa.

Essoten ja Sosterin johtajisto päätti kirurgian työnjaon lähtökohdista maanantaina. Sosterin johtaja Panu Peitsaro, Essoten johtaja Risto Kortelainen ja Essoten johtajaylilääkäri Jarmo Koski tiedottivat lähtökohdista keskiviikkona.

Essoten ja Sosterin hallitukset päättävät kirurgian työnjaosta huhtikuussa.

Työnjaon tarkoituksena on säilyttää maakunnassa noin tuhat leikkausta, jotka keskittämisasetuksen myötä muuten siirtyisivät Kuopioon tai Jyväskylään.

Asetus asettaa eräille leikkauksille minimimäärät, jotka sairaalan on täytettävä, jotta siellä voisi kyseisiä leikkauksia tehdä.

Ilman maakunnallista työnjakoa Mikkelistä lähtisi naapurimaakuntiin noin 580 toimenpidettä ja Savonlinnasta noin 470 toimenpidettä vuosittain.

Keskittämisasetuksen mukaan samassa sairaalassa on leikattava yhteensä noin 600 polven ja lonkan tekonivelleikkausta. Rintasyöpäleikkauksten ja selkäleikkausten minimimäärä on 150, ja esimerkiksi paksusuolisyövän leikkausten minimimäärä 70 vuodessa.

Essoten ja Sosterin suunnittelemalla työnjaolla nämä lukumäärät täyttyisivät.

Savonlinnaan matkustaa kaavaillun työnjaon mukaan vuosittain leikattavaksi arviolta 420 sellaista lonkka- ja polviproteesileikkauspotilasta, jotka aiemmin on leikattu Mikkelissä.

Savonlinnan seudulta matkustaa tai viedään Mikkeliin noin 200 päivystysleikkauspotilasta, 20 paksusuolileikkauspotilasta, 70 selkäpotilasta ja 130 rintarauhasleikkaus potilasta.

Työnjako tehdään mahdollisimman asiakaslähtöisesti. Asetus estää leikkaustiimien matkustamisen niin, että potilaat leikattaisiin aina lähisairaalassa.

Tarkoitus kuitenkin on, että leikkaava lääkäri tutkii potilaat ennen leikkausta lähimmän sairaalan poliklinikalla ja tekee myös jälkitarkastukset potilaan lähisairaalassa.

FAKTA: Näin keskitettäisiin

Keskittämisasetuksen mukaan samassa sairaalassa on tehtävä vuosittain yhteensä noin 600 polven ja lonkan tekonivelleikkausta. Rintasyöpäleikkauksten ja selkäleikkausten minimimäärä on 150, ja esimerkiksi paksusuolisyövän leikkausten minimimäärä 70 vuodessa.

Sairaaloitten suunnittelemalla työnjaolla nämä lukumäärät täyttyisivät joko Mikkelissä tai Savonlinnassa.

Mikkelin seudulta Savonlinnaan matkustaisi vuosittain leikattavaksi arviolta 420 lonkka- ja polviproteesileikkauspotilasta.

Savonlinnan seudulta matkustaisi tai vietäisiin Mikkeliin noin 200 päivystysleikkauspotilasta, 20 paksusuolileikkauspotilasta, 70 selkäpotilasta ja 130 rintarauhasleikkauspotilasta.

Molempiin suuntiin siirtyisi siis noin 420 potilasta.

Työnjaon ansiosta säilyy leikkauksia noin 8,5 miljoonan euron arvosta. Jos leikkaukset jouduttaisiin ostamaan muualta, niistä pitäisi maksaa naapurimaakuntiin arviolta 10 miljoonaa euroa. Se tarkoittaisi liki 200 työpaikan menetystä Etelä-Savosta.

Täydennetty juttua ja korjattu Mikkelin seutu "Mikkelin seuduksi ja muuksi Essoten alueeksi"