Parikkalan kunnanhallitus hylkäsi kansalaisopiston rehtorin virkaa koskeneen oikaisuvaatimuksen — Vuoden 2019 talousarvion tarkistusten käsittely jätettiin vielä pöydälle

Kunnan menojen vähentämiseksi osa suunnitteluista investoinneista siirtynee ensi vuodelle, koska kuntatekniikan tulosalueen määrärahat ovat ylittymässä.

Parikkalan kunnanvirasto. Arkistokuva.
Parikkalan kunnanvirasto. Arkistokuva.

Parikkalan kunnanhallitus hylkäsi tiistaina pidetyssä kokouksessa kasvatustieteiden maisteri Timo Mäkelän jättämän oikaisuvaatimuksen kansalaisopiston rehtorin valinnasta.

Simpelejärven opiston rehtorin virkaan valittiin 6. elokuuta kasvatustieteiden maisteri Timo Toivonen. Kunnanhallituksen pöytäkirjan mukaan Mäkelä on oikaisuvaatimuksessaan esittänyt olevansa Toivosta kokeneempi ja ansioituneempi. Mäkelä ei edennyt haastatteluvaiheeseen.

Valitettavasti tällaiseen pilottirakentamiseen on sisältynyt myös yllätyksiä, joihin ei ole osattu varautua. — Vesa Huuskonen

Pöytäkirjassa todetaan Mäkelän täyttäneen virkaan liittyvät kelpoisuusehdot, mutta haastatteluun kutsuttujen hakijoiden valinta on hakuasiakirjojen lisäksi perustunut myös muihin seikkoihin. Esimerkiksi kunnan kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-ajan toimen tuntemisella oli haastateltavien valinnassa oma merkityksensä.

— Hakuasiakirjoissa Mäkelä ei tuonut esille seikkoja, joihin hän oikaisuvaatimuksessaan on viitannut. Kelpoisuusehtojen lisäksi haastattelussa painotettiin sellaisia näkökohtia, joiden ansiot olivat virkaan valitulla Toivosella vahvimmat, toteaa kunnanjohtaja Vesa Huuskonen.

Huuskosen mukaan haastattelutilanteessa syntynyt yleinen vaikutelma ja arvio henkilön kyvykkyydestä on vaikuttanut lopulliseen valintapäätökseen.

Kuntatekniikan määrärahat ylittymässä tänä vuonna

Kunnanhallituksen kokouksessa oli esillä myös vuoden 2019 talousarvioon liittyvät tarkistukset. Kesäkuun lopun talousarvion seurantaraportti on osoittanut, että kuntatekniikan tulosalueen määrärahat tulevat ylittymään. Kunnanjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin toistaiseksi pöydälle ja käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Pöytäkirjan mukaan toimintamenoja käyttötalouden osalta lisäävät Kirjolan raide, uusi jätevedenpuhdistamo sekä jätevesiverkosto ja investointien osalta Saaren yhteisöasumishanke. Menojen vähentämiseksi osa muista suunnitelluista investoinneista siirtynee vuoteen 2020.

— Jätevedenpuhdistamon prosessi on saatu toimimaan kuten kuuluukin, mutta valitettavasti tällaiseen pilottirakentamiseen on sisältynyt myös yllätyksiä, joihin ei ole osattu varautua. Esimerkiksi puhdistamon velvoitetarkkailut sekä vanhaa puhdistamoa huomattavasti suurempi sähkönkulutus ovat osaltaan lisänneet menoja, Huuskonen sanoo.

Huuskosen mielestä Saaren yhteisöasumishanke oli jo lähtökohtaisesti liian tiukasti budjetoitu. Myös teknisen puolen henkilöstövaikeudet ovat heijastuneet toimenpiteisiin.

— Perusteita sekä lähtökohtia kyseisiin talousarvion tarkistuksiin selvitetään tarkemmin ennen seuraavaa hallituksen kokousta, Huuskonen toteaa.