Itä-Suomen maakunnat vaativat valtiolta rahaa Saimaan kanavaan — "Uuden pääministerin ja hallituksen käsissä on kanavan kaksi tulevaisuusvaihtoehtoa, gloria tai kuolema"

Väyläviraston tuore arvio sulkujen pidennyksen hinnaksi on 80 miljoonaa euroa. Uudet portit mahdollistaisivat lähes ympärivuotisen liikennekauden.

Mika Strandén

Väylävirasto suunnittelee kanavan kahdeksan sulun pidentämistä.
Väylävirasto suunnittelee kanavan kahdeksan sulun pidentämistä.

Itä-Suomen maakunnat vaativat valtiolta rahaa Saimaan kanavaan, Itä-Suomen neuvottelukunta kertoo tiedotteessa.

Varustamoilta saatujen tietojen mukaan rahtiliikenne uhkaa vähentyä edelleen, jos ne eivät uskalla tehdä investointipäätöksiä uusista aluksista.

— Sama viesti on saatu sekä saksalaiselta varustamolta että sen hollantilaiselta kilpailijalta. Nämä kaksi varustamoa edustavat kahta kolmasosaa koko Saimaan kanavan liikenteestä, sanoi hankejohtaja Antti Vehviläinen tiedotteen mukaan Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa.

Kokous pidettiin Helsingissä keskiviikkona.

Väylävirastossa on käynnissä suunnittelutyö kanavan kahdeksan sulun pidentämiseksi. Suluista kolme sijaitsee Suomessa ja viisi Venäjän puolella.

Hallitusohjelmaan on tehty kirjaus sisävesiliikenteen kehittämisestä.

500 rekkalastillista pois maanteiltä

Väyläviraston tuore arvio sulkujen pidennyksen hinnaksi on 80 miljoonaa euroa. Työllisyysvaikutukseksi on arvioitu 1500—1800 henkilötyövuotta kolmen vuoden aikana.

Vehviläisen mukaan uudet portit mahdollistaisivat lähes ympärivuotisen liikennekauden.

Laskelmien mukaan maanteiltä poistuisi tavaraliikennettä reilut kaksi miljoonaa tonnia. Määrä vastaa päivittäin noin 500 rekkalastia.

Vehviläinen vetää ylimaakunnallista Saimaan vesiliikenteen kehittämishanketta. Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon sekä Etelä-Savon maakuntien liitot sekä Saimaata ympäröivät kaupungit ja kunnat.

— Yhtään liioittelematta voi sanoa, että uuden pääministerin ja hallituksen käsissä on Saimaan kanavan kaksi tulevaisuusvaihtoehtoa, gloria tai kuolema, hän vetoaa tiedotteessa.