Savonlinna pyytää valtiolta poikkeustoimia vuokrataloyhtiön pelastamiseksi

Savonlinnan kirjelmässä muistutetaan, että opettajakoulutuksen lähtö on kriisiyttämässä kaupungin asuntomarkkinat. Savonlinnan asukasluku on vähentynyt vuoden 2018 aikana jo lähes 800:lla.

Timo Seppäläinen

Savonlinnan Telakkatiellä purettiin elokuussa vuokrataloja. Sama näky toistunee lähiaikoina muuallakin kaupungissa.
Savonlinnan Telakkatiellä purettiin elokuussa vuokrataloja. Sama näky toistunee lähiaikoina muuallakin kaupungissa.

Savonlinnan kaupunki pyytää valtiolta poikkeustoimia estääkseen Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n konkurssin. Vuokrataloyhtiön talouden kriisi johtuu OKL:n lähtemisestä Savonlinnasta. Vaikutukset ovat olleet vielä karumpia kuin pelättiin.

Savonlinna esittää, että valtio tarkistaa lainsäädäntöään poikkeuksellisen ongelmatilanteen vuoksi. Kaupungin esittämää mallia kutsutaan Case Savonlinnaksi selvitysmies Hannu Rossilahti raportissa, jossa on tutkittu vuokrataloyhtiöiden talouden tervehdyttämistä erityisen vaikeassa talous- ja asuntomarkkinatilanteessa.

Raportissa esitetään lainsäädännön muuttamista niin, että mahdollistetaan 95 prosentin purkuakordien ja -avustusten myöntäminen.

— Nämäkään tuet eivät riittäisi Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n tilanteen korjaamiseksi, koska opettajakoulutuksen lähdön negatiiviset vaikutukset ovat ennakoituakin suuremmat. Korotettujen akordien ja avustusten lisäksi on rakennettava kertaluonteinen talouden tervehdyttämispaketti, todetaan Savonlinnan kaupunginhallituksen laatimassa kirjelmässä, joka on osoitettu muun muassa pääministeri Juha Sipilälle.

Kertaluonteisen tukipaketin tulisi sisältää vähintään neljän miljoonan euron avustus ja lainaehtojen muutoksia. Erääntyneet valtionkonttorin lainat (n. 2 miljoonaa euroa) tulisi kattaa osin avustuksella ja lopuille laatia uusi maksuohjelma.

"Purkuakordien ja -avustusten kokonaiskustannus on arviolta
noin 15 miljoonaa euroa"

Savonlinnan kirjelmässä muistutetaan, että opettajakoulutuksen lähtö on kriisiyttämässä kaupungin asuntomarkkinat. Savonlinnan asukasluku on vähentynyt vuoden 2018 aikana jo lähes 800:lla.

Savonlinnan Vuokratalot Oy:n tyhjien asuntojen määrä ylittää 300 asuntoa, vaikka yhtiö on purkanut tänä vuonna yli 100 asuntoa. Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n käyttöaste on romahtanut 40 prosenttiin.

Mikäli valtio ei avusta Savonlinnaa esitetyllä tavalla, seuraukset tulevat olemaan kirjelmän mukaan valtiolle vielä kalliimpia. Selvitysten perusteella Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n ja Savonlinnan Vuokratalot Oy:n vuokra-asuntokantaa tulee vähentää yhteensä vähintään 700–800 asuntoa.

— Sopeuttaminen tulevaan joudutaan toteuttamaan pääosin purkamalla vuokratalokiinteistöjä, koska voimakkaasti taantuvalla markkinalla kiinteistöjen myynti ei ratkaise ongelmaa ylikapasiteetin jäädessä edelleen markkinoille.

— Purkutoimenpiteiden ja niihin liittyvien purkuakordien ja -avustusten kokonaiskustannus on arviolta noin 15 miljoonaa euroa, jonka jälkeenkin kaupungin vastuulle jää merkittäviä kustannuksia (noin 4-5 miljoonaa euroa) yhtiöiden talouden tervehdyttämiseksi, todetaan kirjelmässä, joka on lähetetty pääministerin ohella myös asunto- ja opetusministerille sekä Valtionkonttorille ja Aralle.

 "Konkurssi tulisi vaikuttamaan merkittävästi myös matkailun sesonkiajan majoituskapasiteetin vähentymiseen"

Kaupungin kirjelmässä todetaan, että ilman hätätoimia Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy uhkaa ajautua konkurssiin, josta valtiolle aiheutuu takaustappioina noin 10,5 miljoonaa euroa. Lisäksi valtiolla on Savonlinnan Vuokratalot Oy:stä noin 20 miljoonan euron takausvastuut.

— Konkurssi tulisi vaikuttamaan merkittävästi myös matkailun sesonkiajan majoituskapasiteetin vähentymiseen, jolla on suuri negatiivinen vaikutus Savonlinnan oopperajuhlille ja alueen matkailulle. Lisäksi konkurssi aiheuttaisi ketjureaktiona Savonlinnan Vuokratalojen·asuntoihin kohdistuvan purkupaineen kasvamisen kohtuuttomaksi ja sitä kautta merkittävän riskin lisävastuista sekä valtiolle että kaupungille, todetaan kaupunginhallituksen I varapuheenjohtajan Eija Stenbergin ja kaupunginjohtaja Janne Laineen allekirjoittamassa kirjelmässä.

Purkuakordi

- Purkuluvan saaneelle aravakohteelle voidaan hakea Valtiokonttorista akordia, jolloin Valtiokonttori voi päättää, että osa jäljellä olevasta valtion asuntolainasta tai aravalainasta jää valtion vastuulle.

- Purkuluvan aravakohteeseen voi myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Nykyisen lainsäädännön mukaan purkuakordin määrä voi kuitenkin olla enintään 70 prosenttia jäljellä olevasta lainasta ja erääntyneistä koroista.

- Savonlinna hakee nyt valtiolta lainsäädännön muutosta, jotta purkuakordi voisi olla 95 prosenttia.

Lähde: Valtionkonttorin sivut