Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Kosonen (kesk.) ei hyväksy lossien siirtymistä aikataululiikenteeseen — ”Olisi huima heikennys”

Kososen mielestä pitkien etäisyyksien Saaristomeren lauttaliikennettä ei voi verrata lyhyiden etäisyyksien Saimaan lossiliikenteeseen

Timo Seppäläinen

Hanna Kososen mielestä Saimaan lyhyitä lossireittejä ei pidä vertailla Saaristomeren pitkiin lauttamatkoihin.
Hanna Kososen mielestä Saimaan lyhyitä lossireittejä ei pidä vertailla Saaristomeren pitkiin lauttamatkoihin.

Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, savonlinnalainen kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk.) tyrmää tiedotteessaan suunnitelmat Saimaan lossien siirtämisestä aikataulutettuun liikennöintiin.

Maan lauttaliikenteestä vastaava Varsinais-Suomen ely-keskus on virkamiestyönä valmistellut lossiliikenteen uudistusta, joka astuisi voimaan vuoden 2020 alussa. Ely-keskus perustelee muutosta ympäristösyillä sekä sillä seikalla, että aikataulutettu lossiliikenne olisi yhdenvertainen palvelu Saaristomeren lauttaliikenteeseen verrattuna.

Kososen mielestä Saimaan lossiliikenteen siirtyminen aikataululiikenteeseen olisi huima heikennys verrattuna nykyiseen tilanteeseen, jossa lossit liikennöivät tarvittaessa jatkuvasti.

— Pidän huonona lähtökohtana sitä, että pitkien etäisyyksien Saaristomeren lauttaliikennettä vertaillaan lyhyiden etäisyyksien Saimaan lossiliikenteeseen, Kosonen kirjoittaa.

— Muutoksen tuomat säästöt olisivat hyvin vähäiset, mutta vaikutukset olisivat todella ikävät saaristoseutujen asukkaille, matkailulle, yritystoiminnalle ja yleensäkin elämän edellytyksille. Saariston elämää ei tule hankaloittaa aikatauluilla, Kosonen kirjoittaa.

Saaristoasiain neuvottelukunta antaa Kososen mukaan lausunnon asiasta toukokuun aikana.

Kosonen kannustaa kuntia puolustamaan nykyistä käytäntöä

Lossiliikenteen uudistus on nyt kuntien kommentoitavana. Kosonen kannustaakin kuntia ottamaan vahvasti kantaa nykyisen jatkuvan liikenteen puolesta.

Kosonen kertoo tiedotteessaan keskustelleensa ministereiden kanssa tilanteesta. Muun muassa liikenne- ja viestintäministeriöllä sekä maa- ja metsätalousministeriöllä on mahdollisuus lausua uudistuksesta.

Myös tienkäyttäjät voivat kommentoida suunnitelmaa verkossa tämän linkin kautta