Sosterin hallitus hyväksyi yhteistyöneuvottelut Kysin kanssa — Päätös koskee vain erikoissairaanhoitoa

Antti Varonen

Savonlinnan keskussairaalan ja Kuopion Kysin välillä aloitetaan selvitystyö erikoissairaanhoidon yhteistyön mahdollisesta aloittamisesta. Vaativassa erikoissairaanhoidossa yhteistyötä sairaalat ovat tehneet jo pitkään.
Savonlinnan keskussairaalan ja Kuopion Kysin välillä aloitetaan selvitystyö erikoissairaanhoidon yhteistyön mahdollisesta aloittamisesta. Vaativassa erikoissairaanhoidossa yhteistyötä sairaalat ovat tehneet jo pitkään.

Sosterin hallitus on päättänyt käynnistää selvityksen erikoisairaanhoidon yhteistyöstä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa.

Selvityksessä tarkastellaan sitä, voisivatko Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnat liittyä erikoissairaanhoidon osalta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäseniksi.

Päätös ei tässä yhteydessä käsittele Sosterin perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämistä.

Sosteri ostaa vuosittain jo nyt Kuopion yliopistollisesta sairaalasta vaativaa erikoissairaanhoitoa 11 miljoonalla eurolla.

Kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo, että Sosteri haluaa selvittää, mitkä olisivat yhteistyön hyödyt potilastyön, jäsenkuntien ja Sosterin osalta.

Nousiainen toivoo, että selvityksessä annettaisiin myös viitteitä siitä, miten perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden palvelut tullaan jatkossa järjestämään ja miten kuntien peruspääomat tässä yhteistyössä muodostuvat.

Tavoitteena olisi erikoissairaanhoidon ja yhteispäivystyksen turvaaminen Savonlinnan keskussairaalassa.

Selvitystyön tavoitteena on myös yhtenäisyyden vahvistaminen Kysin erityisvastuualueella ja Savonlinnan alueen palveluiden kehittäminen.

— Sosterin reunaehtona on, että Savonlinnan keskussairaalassa säilyvät perusterveydenhuollon ja erikoisairaanhoidon yhteispäivystysyksikkö, elektiivinen eli ennalta suunniteltu kiireetön kirurgia sekä invasiivinen kardiologia, mikä tarkoittaa muun muassa sydämen varjoainekuvauksia ja pallolaajennuksia, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro tarkentaa.

Peitsaron mukaan muu paikallinen erikoissairaanhoidon palvelurakenne optimoidaan väestön palvelutarpeen mukaan, jolloin palvelutarjonnan laajentaminen voi tulla kyseiseksi tietyillä erikoisaloilla.

Selvityksen on tarkoitus valmistua jäsenkunnille käsiteltäväksi kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä. Kyseessä olisi tässä muodossaan molemmissa piireissä kuntien välisen perussopimuksen muutos.

Sosterin jäsenkunnat ovat Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa mahdollisesti tehtävä selvitys on vaihtoehto Sosterin suunnittelemalle erikoissairaanhoidon ulkoistamiselle.

Erikoissairaanhoidon yhteisyrityksen valmistelua Sosteri jatkaa niin, että  tarjouspyynnöt on mahdollista laittaa liikkelle lokakuussa. Yhteisyritys tarkoittaa yritystä, jonka omistajina olisivat Sosteri sekä yksityinen yhtiö.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus tekee päätöksensa selvitystyön aloittamisesta vielä tänään maanantaina 17.6.

Kommentoidut