Kaupungin sosiaali- ja terveysmenot ylittynevät kymmenellä miljoonalla — Enonkoskellakin tarvitaan lisää rahaa Sosterin laskun maksamiseen

Raha on mennyt pääasiassa sosiaalipalveluihin, kuten kotihoitoon, palveluasumiseen, vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.

Katja Juurikko

Sosterilla on kulunut budjetoitua enemmän rahaa sosiaalipalveluihin, kuten esimerkiksi vanhusten kotihoitoon ja palveluasumiseen.
Sosterilla on kulunut budjetoitua enemmän rahaa sosiaalipalveluihin, kuten esimerkiksi vanhusten kotihoitoon ja palveluasumiseen.

Savonlinnan kaupungin sosiaali- ja terveysmenot ylittynevät tänä vuonna noin kymmenellä miljoonalla eurolla. Alkukesästä valtuusto myönsi tarkoitukseen seitsemän miljoonan euron lisämäärärahan, mutta kaupungin talousjohtaja Arja Petriläinen sanoo, että syyskuun toteuman perusteella tarvitaan vielä kolme miljoonaa euroa lisää.

Myös Enonkosken sosiaali- ja terveysmenot ylittyvät. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 150 000 euron lisämäärärahan myöntämistä terveyspalveluihin ja 200 000 euron lisämäärärahan myöntämistä sosiaalipalveluihin.

Ensi vuonna Savonlinnalla olisi sosiaali- ja terveysmenoihin käytettävissä kaupunginhallituksen asettaman talousarviokehyksen mukaan 146,6 miljoonaa euroa eli vuoden 2017 toteuma lisättynä 1,5 prosentilla.

Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen (kesk.) kertoo, että Sosterin talousarviovalmistelussa lähtökohtana olisi vuoden 2017 toteuma lisättynä kahdella prosentilla.

Sosterin tämän vuoden menot ylittyvät viidellä miljoonalla eurolla. Sosterin valtuusto käsittelee määrärahamuutosta ylimääräisessä kokouksessaan 7. marraskuuta.

Nousiainen huomauttaa, että Sosterin talous on tasapainossa. Kasvaneet menot katetaan kunnilta saaduilla maksuilla ja potilasmaksuilla, jotka myös ovat budjetoitua suuremmat.

Sosterin valtuuston pitää kuitenkin käsitellä määrärahamuutos ennen tilinpäätöskokousta, koska tilinpäätökseen sitä ei voi kirjata ilman valtuuston hyväksyntää.

Sosteri on sopeuttanut talouttaan miljoonalla eurolla tänä vuonna

Sosteri on hallintojohtaja Saara Pesosen mukaan sopeuttanut talouttaan tänä vuonna miljoonalla eurolla.

Lomarahoja on vaihdettu vapaisiin, osa avoimiksi tulleista työtehtävistä on jätetty täyttämättä ja erilaisia pienhankintoja sekä remontteja on jätetty tekemättä, jos se on ollut mahdollista palvelutuotantoa vaarantamatta.

Sosterin suurimmat menoylitykset ovat kotihoidossa ja palveluasumisessa, vammaispalveluissa sekä lastensuojelussa.

Sosteri tekee parhaillaan erilaisia selvityksiä siitä, voisiko sosiaalipalveluissa säästää muuttamalla toimintatapoja.

Yksi meneillään olevista selvityksistä koskee sitä, kannattaisiko kevyesti tuettu palveluasuminen palauttaa palveluvalikoimaan kotihoidon vaihtoehdoksi. Tästä selvityksestä voit lukea tarkemmin täältä (Juttu aukeaa vain tilaajille, mutta voit tutustua Itä-Savon kaikkiin verkkopalveluihin kaksi viikkoa maksutta.)