Rantaraitin esitetään jatkuvan ensi vuonna länteen päin – Rahoista äänestettiin teknisessä lautakunnassa

Venelaitureitten korjaustarpeet selvitetään.

Tuija Pauhu

Jos teknisen lautakunnan esitys hyväksytään valtuustossa, kaupunkilaiset pääsevät ensi vuonna jatkamaan matkaa kevyen liikenteen väylää pitkin Haislahdesta länteen päin.
Jos teknisen lautakunnan esitys hyväksytään valtuustossa, kaupunkilaiset pääsevät ensi vuonna jatkamaan matkaa kevyen liikenteen väylää pitkin Haislahdesta länteen päin.

Savonlinnan etelärannan valaistua kevyen liikenteen väylää rakennettaneen ensi vuonna 300 000 eurolla Haislahdesta länteen päin. Suunnitelmat ovat valmiina Kaukaantielle saakka.

Tekninen lautakunta esittää väylän rakentamiseen rahaa äänin 6–4. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta marras–joulukuussa.

Etelärannan kevyen liikenteen väylän rakentaminen Haislahdesta itään, Puistokadulle, on sidottu Savonniemen yksityisen matkailuinvestoinnin toteutumiseen. Se on ajateltu tehtäväksi aikaisintaan vuosina 2022–2023.

Savonniemen kaavoituksessa ratkeaa reitin linjaus Savonniemen kohdalla. — Kari Tikkanen

Savonniemen kaavoituksessa ratkeaa reitin linjaus Savonniemen kohdalla. Teknisen johtajan Kari Tikkasen mukaan kaavoituksessa selvitellään, tarvitaanko rantaraitin tekemiseen Savonniemessä laiturirakenteita tai siltoja.

Venelaitureitten kunto tutkitaan

Lautakunta päätti, että ensi vuoden aikana tehdään pienvenesatamien korjausvelkaselvitys. Toisin sanoen tutkitaan, missä kunnossa venelaiturit ovat ja paljonko niitten kunnostamiseen tarvittaisiin rahaa.

Tikkanen arvelee, että samalla selvitetään venelaitureitten käyttöaste. Jos käyttöaste on alhainen, saattaa Tikkasen mielestä olla syytä poistaa osa laitureista käytöstä, jotta muiden ylläpitoon riittää paremmin rahaa.