Nätkille mietitään nyt 1.—5. luokkien koulua 25 vuoden sopimuksella — Ratkaisu vaatisi vielä valtuuston päätöksen

Savonlinnan kaupunginhallitus pyysi sivistysvirastoa tekemään laskelmat 25 vuoden leasing-sopimuksella rakennettavasta tilaelementtikoulusta

Tuija Pauhu

Nätkin nykyinen koulurakennus on käyttökiellossa, ja koulu on tilapäistiloissa Heikinpohjassa. Uutta rakennusta suunnitellaan nyt 1.—5.-luokkalaisille. Kyläläiset ovat toivoneet, että uusi koulu olisi 1.—6. luokille. Nykyisin Nätkin koulussa on 1.—5 luokat.
Nätkin nykyinen koulurakennus on käyttökiellossa, ja koulu on tilapäistiloissa Heikinpohjassa. Uutta rakennusta suunnitellaan nyt 1.—5.-luokkalaisille. Kyläläiset ovat toivoneet, että uusi koulu olisi 1.—6. luokille. Nykyisin Nätkin koulussa on 1.—5 luokat.

Savonlinnassa selvitetään mahdollisuutta tilaelementtikoulun rakentamiseksi Nätkille 1.—5. luokkia ja pienryhmiä varten.

Kaupunginhallitus palautti sivistysvirastolle valmisteltavaksi Nätkin koulutiloja koskevan suunnitelman, jotta kustannukset laskettaisiin myös 25 vuoden leasing-sopimukselle.

Sivistyslautakunta oli esittänyt Nätkille 1.—4. luokkien ja pienryhmien koulua viiden vuoden vuokrasopimuksella.

Jos kaupunginhallitus päätyy 1.—5. luokkien leasing-kouluun, asia menee vielä kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi.

Leasing-koulu tarkoittaa käytännössä pysyvää rakennusta. Se on kuitenkin tarkoitus suunnitella tilaelementtiratkaisuna, jotta sen käyttötarkoitusta voisi muuttaa oppilasmäärän muuttuessa.

Nätkin vanha koulurakennus on käyttökiellossa sisäilmaongelmien takia. Koulu on väliaikaistiloissa Heikinpohjassa.

Nätkin koulussa on nyt 1.—5. luokat ja pienryhmät. Monet nätkiläiset ovat toivoneet, että koulussa jatkossa olisi 1.—6. luokat.