Xamkin opiskelijajärjestöt ottavat kantaa lähiopetuksen puolesta — Ammattikorkeakoulun strategian mukaan verkko-opintojen määrää lisätään

Opiskelijoiden mukaan Xamkin tavoite erottautua muista laadukkaalla koulutuksella ei toteudu, ellei se pidä yllä nykyisenlaista lähiopetusta.

Soila Puurtinen

Savonlinnassa Xamkin kampus sijaitsee Savonniemessä.
Savonlinnassa Xamkin kampus sijaitsee Savonniemessä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin opiskelijajärjestöt ovat huolissaan lähiopetuksen saatavuudesta tulevaisuudessa. Opiskelijat ovat laatineet korkeakoulun johdolle kannanoton, jossa he muistuttavat perinteisen lähiopetuksen merkityksestä.

Kannanoton mukaan Xamk on strategiassaan määritellyt, että verkossa tarjottavien opintojen määrää ollaan lisäämässä. Samaan aikaan ammattikorkeakoulu on kirjannut tavoitteekseen erottautua muista ammattikorkeakouluista erityisesti laadukkaalla ja nykyaikaisella koulutuksella.

Opiskelijoiden mukaan jälkimmäistä tavoitetta ei saavuteta, mikäli Xamk ei panosta toiminnassaan myös opiskelijoille merkitykselliseen lähiopetukseen. 

- Xamk on tällä hetkellä yksi resursseiltaan parhaimmin lähiopetukseen panostaneista ammattikorkeakouluista. Tämän asian ei tulisi tulevaisuudessa muuttua, opiskelijakunta Kaakon hallituksen puheenjohtaja Eeva Vissel kommentoi.

Kannanoton mukaan verkko-opetuksessa usein oletetaan, että opiskelija kirjautuu verkkoympäristöön, ehkä hakee itse lisätietoa ja tekee raportin. Tenttejäkään ei välttämättä ole.

Opiskelijakunnan edunvalvonnan asiantuntijan Anna-Maija Jukkaran mukaan itsenäisen opiskelun ja tiedonhaun taidot ovat nykymaailmassa tärkeitä, mutta ne eivät korvaa lähiopetuksessa tapahtuvaa dialogia, asioiden kyseenalaistamista, ryhmätyöskentelyä ja sosiaalisia taitoja.

Mikkelin kampuksen yhteisöpedagogi- sekä sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoiden yhdistys Sokka ry:n puheenjohtaja Iida Pilli-Sihvola muistuttaa, että lähiopetuksessa saatava vertaistuki muilta opiskelijoilta on tärkeää.

- Lähiopetus myös ehkäisee syrjäytymistä, Pilli-Sihvola sanoo. 

Kannanoton on allekirjoittanut Xamkin opiskelijakunta Kaakon puheenjohtajan Eeva Visselin lisäksi yhdentoista opiskelijajärjestön puheenjohtajat.

Uusimmat uutiset