Koulujen turvarajalle uusi tulkinta — Esioppilaat lasketaan mukaan

Kallislahden suunnalla asuva valtuutettu Timo Lajunen kertoi, että Kallislahden oppilasmäärä on noussut niin, että koulussa on taas 25 oppilasta.

Timo Seppäläinen

Kallislahden suunnalla asuva valtuutettu Timo Lajunen (kesk.sit.) kertoi, että Kallislahdessa on jo nyt taas 25 oppilasta.
Kallislahden suunnalla asuva valtuutettu Timo Lajunen (kesk.sit.) kertoi, että Kallislahdessa on jo nyt taas 25 oppilasta.

Esioppilaat lasketaan Savonlinnassa jatkossa koulun oppilasmäärään silloin, kun oppilasmäärän alenemisen perusteella päätetään koulun lopettamisesta.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen esityksen asiasta pitkän keskustelun jälkeen äänin 29—22. Kaupunginvaltuusto päätti myös, että kyläkouluja ei automaattisesti lopeteta, jos 25 oppilaan raja alittuu vain tilapäisesti.

Kaupunginhallituksen ja sivistyslautakunnan esitys syntyi, kun ne käsittelivät virkamiesten esitystä Kallislahden koulun lakkauttamisesta. Esitys perustui siihen, että Kallislahden koulun oppilasmäärä on alittanut kriittisen rajan.
Oppilasrajan uusi tulkinta ja esioppilaiden laskeminen mukaan näytti siis ensimmäiseksi tulevan sovellettavaksi Kallislahdessa. Kallislahden oppilasrajan alittuminen ehti kuitenkin korjaantua jo ennen valtuuston kokousta.
Kallislahden suunnalla asuva valtuutettu Timo Lajunen (kesk.sit.) kertoi, että Kallislahdessa on jo nyt taas 25 oppilasta.
Massilanmäkeen muutti yksi lapsiperhe, jonka lapsista yksi aloitti koulun toisella luokalla ja toinen menee ensi syksynä esikouluun.

- Kaksi lastakin on kylälle syntymässä, Lajunen sanoi.