Edunvalvontajärjestöt säikähtivät Savonlinnan työpaikkailmoitusta — Johtajan töitä tarjolla ilman johtajan palkkaa

Savonlinnan kirjaston informaatikon sijaisuutta koskeva työpaikkailmoitus sai järjestöt antamaan julkilausuman, jonka mukaan uutta kirjastolakia käytetään arveluttavana keinona ”halpuuttaa” kirjastotoimenjohtajan työtä.

Soila Puurtinen

Savonlinnan kirjastossa ei ole ollut päätoimista kirjastotoimenjohtajaa syksyn 2015 jälkeen.
Savonlinnan kirjastossa ei ole ollut päätoimista kirjastotoimenjohtajaa syksyn 2015 jälkeen.

Savonlinnan kirjaston henkilöstöratkaisut huolestuttavat Akavan erityisalojen ammattijärjestöä ja sen jäsenyhdistystä Kumulaa (Kuntien asiantuntijat ry).

Savonlinnan kirjaston informaatikon sijaisuutta koskeva työpaikkailmoitus sai järjestöt antamaan julkilausuman, jonka mukaan uutta kirjastolakia käytetään arveluttavana keinona ”halpuuttaa” kirjastotoimenjohtajan työtä jakamalla tehtäväkenttä kahden viranhaltijan kesken.

 On pelottava mahdollisuus, että tämä yleistyy. - Jaakko Korpisaari

Julkilausuman mukaan järjestelyllä kierretään virkaehtosopimusta.

— Akavan Erityisalat ja Kumula eivät hyväksy menettelyä, koska se heikentää kirjastojen johtamista ja polkee kirjastoalan jo valmiiksi huonoa palkkatasoa, järjestöt sanoivat julkaisemassaan tiedotteessa.

Informaatikon sijaisen toimenkuvaan kuuluviksi lueteltiin hakuilmoituksessa koko joukko tehtäviä, jotka yleensä hoitaa kirjastonjohtaja.

Näitä tehtäviä ovat muun muassa kirjaston toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, osallistuminen kirjastojen väliseen yhteistyöhön, henkilöstöhallinto, päätösten valmistelu ja taloushallinto. Lisäksi informaatikon tehtäviin kuuluu päivittäistä asiakaspalvelutyötä.

Savonlinnan kirjastonjohtajan virkaa hoitaa oman toimensa ohella kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo.

— Informaatikon sijainen joutuu tekemään kirjastonjohtajan töitä ilman kirjastonjohtajan palkkaa, Akavan Erityisalojen kuntasektorin asiamies Jaakko Korpisaari tiivistää.

Eduskunta hyväksyi vuosi sitten uuden kirjastolain, jonka mukaan kirjastonjohtajalla ei tarvitse olla kirjastoalan koulutusta. Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto riittää.

Akavan erityisalat ja Kumula olivat jo kirjastolakia huolissaan kelpoisuusehtojen keventämisestä. Korpisaaren mukaan Savonlinnan tapaus osoittaa, että ennakkoarviot palkkojen polkemisesta ovat toteutumassa.

Palkkaongelman lisäksi kyse on Korpisaaren mukaan siitä, että kirjasto tarvitsee täysiaikaisen johtajan.

— Tehtävää ei voi hoitaa muun toimen ohella. Kulttuuritoimen henkilöstömäärä kunnissa ei ole suuri, joten asiantuntevan henkilöstön saaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Korpisaari huomauttaa, että asiakaspalveluun osallistuvana työntekijänä ilmoituksessa haettu informaatikon sijainenkaan ei pysty täysipainoisesti paneutumaan kirjastonjohtamiseen ja kehittämiseen.

Järjestöjen tiedotteessa ei mainita Savonlinnan kaupunkia, mutta Korpisaaren mukaan nimenomaan Savonlinnan työpaikkailmoitus oli tiedotteen lähtökohtana.

Muualla ei Korpisaaren tietämän mukaan ole vielä kikkailtu uudella kirjastolailla. Asiaan saattaa vaikuttaa se, että kirjastonjohtajan virkoja ei ole vielä kaikkialla vapautunut.

— On pelottava mahdollisuus, että tämä yleistyy, Korpisaari sanoo.
Korpisaari huomauttaa, että kuntien kulttuuritoiminta on vähiten normitettuja kunnan tehtävistä.

— On ongelmallista, että niitä vähiäkin normeja nyt puretaan.

Savonlinnan kirjaston informaatikon sijaisuuden hakuaika päättyi viime kuun lopulla. Tehtävään tuli hakemuksia. Sijaista ei ole vielä valittu.

Kaupunki kyttäsi norminpurkua toista vuotta

Kirjastonjohtajan kelpoisuusvaatimukset muuttuivat uuden kirjastolain myötä tämän vuoden alkupuolella

Jo syksyllä 2015 Savonlinnan kaupunki oli ilmoittanut odottelevansa norminpurkutalkoita, jotka maan hallitus pääministeri Juha Sipilän (kesk.) johdolla oli edellisenä keväänä hallitusohjelmassaan luvannut muun muassa kirjastoille.

Kirjastonjohtaja Tapani Boman jäi eläkkeelle syyskuussa 2015. Osana kaupungin säästöohjelmaa oli päätetty, että virkaa ei täytetä kaupunkiorganisaation ulkopuolelta.

Bomanin jäädessä eläkkeelle virkaa ei halunnut ottaa vastaan kukaan kaupungin palveluksessa olevista kirjastoalan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista, jotka silloisen lain mukaan olivat virkaan päteviä.

Heitä ei voinut siirtää virkaan väkisin, koska he eivät ole viranhaltijoita vaan työsopimussuhteisia.

Määräaikaiseksi kirjastonjohtajaksi nimettiin syyskuussa 2015 kirjastoalan alemman  tutkinnon suorittanut henkilö. Hänen määräaikaisuuksiaan jatkettiin, kunnes uusi kirjastolaki tuli voimaan.

Kun laki tänä vuonna muuttui, kirjastonjohtajaksi nimitettiin oman toimensa ohella kulttuuritoimenjohtaja, filosofian maisteri Outi Rantasuo.

Rantasuo oli korkeakoulututkinnon suorittaneena uuden lain mukaan tehtävään pätevä, vaikka hän ei ole opiskellut kirjastoalaa.

Informaatikko jäi hoitamaan kirjastonjohtajalle aiemmin kuuluneita käytännön töitä. Pääkirjaston tapahtumat ja näyttelyt vastuutettiin kulttuurituottajalle, joka käyttää tehtävään 20 prosenttia työajastaan.

Savonlinnan tilanteen syntymiseen saattoi ratkaisevasti vaikuttaa se, että kaupunki ei olisi palkannut organisaationsa ulkopuolelta myöskään uutta kirjastonhoitajaa, jos joku korkeakoulutetuista olisi siirtynyt kirjastonjohtajaksi.

— Ymmärrän hyvin, että tehtäväänsä sitoutunut henkilöstö ei halunnut hallinnollisia tehtäviä omien tehtäviensä päälle, Akavan Erityisalojen kuntasektorin asiamies Jaakko Korpisaari sanoo.

Vuonna 2016 Savonlinnan kirjastossa oli 0,52 työntekijää tuhatta asukasta kohti. Suosituksen mukainen henkilöstö määrä olisi 0,80.

Palkkatilastoja

Kunnallisen yleisen virka ja työehtosopimuksen mukaan kirjastonhoitajien palkkauksen alaraja kunnissa on 2 316 euroa.
Kirjastonhoitajien keskiansio tehtäväkohtaisessa palkassa on 2 399 euroa ja kokonaisansioissa 2 641 euroa.
Kirjastotoimenjohtajien keskiansio tehtäväkohtaisessa palkassa on 3 072 euroa ja kokonaisansioissa 3 442 euroa.
Tilastokeskus, lokakuu 2016

Luetuimmat