Savonlinnan ympäristöpäällikkö esittäisi ely-keskukselle pitkän liudan kysymyksiä lentokentän avo-ojista – Rakennus- ja ympäristölautakunta pohtii asiaa tänään

Kaupungin ympäristöviranomaisen ja ely-keskuksen välinen yhteistyö hiertää, ilmenee Savonlinnan ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslistasta.

Timo Seppäläinen

Polemiikki Savonlinnan lentokentän kuivatusojista jatkuu. Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunta pohtii asiaa kokouksessaan tänään.
Polemiikki Savonlinnan lentokentän kuivatusojista jatkuu. Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunta pohtii asiaa kokouksessaan tänään.

Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunnassa pohditaan keskiviikkoiltana Savonlinnan lentokentän kuivatusojajupakkaa.

Kaupungin ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen esittää pitkän listan kysymyksiä, mihin lautakunta voisi pyytää vastauksia Etelä-Savon ely-keskukselta.

Rautiainen esittää, että lautakunta pyytäisi ely-keskusta vastaamaan esimerkiksi siihen, miten kiitoradan kunnostusojitus avo-ojituksena ilman suodatuspatoja on lentokentän ympäristölupaan sisältyvää tai ympäristöluvan mukaista toimintaa.

Finavian tekemän lupahakemuksen mukaan kuivatus toteutetaan salaojituksin ja ponttipadoilla. Kuitenkin kuivatus on käytännössä toteutettu avo-ojilla, ilman suodatusta.

Outoa tapauksessa on sekin, että ely-keskus hyväksyi kiitoradan kuivatuksen kunnostusojituksen jälkikäteen, kun ojitus oli jo käytännössä toteutettu. Lisäksi on käynyt ilmi, ettei ojituksesta ollut olemassakaan kirjallista suunnitelmaa.

Rautiainen esittää yhdeksi kysymykseksi ely-keskukselle sitä, miten asiassa toteutui se seikka, että kunnan ympäristönsuojeluviranomainen olisi samanlainen valvontaviranomainen kuin ely-keskuskin myös valtion lupaviranomaisen, kuten aluehallintoviraston, ympäristölupaviraston tai ympäristökeskuksen, luvittamissa toiminnoissa.

– Ely-keskuksen lentokentän ympäristöluvan valvonnasta vastaava ympäristöasiantuntija ei edes informoinut Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaista kiitoradan kunnostusojituksen jälkikäteen tehdystä hyväksymisestä, Rautiainen ihmettelee esityksessään lautakunnalle.

– Valvonnasta vastaava ympäristöasiantuntija tai kukaan mukaan ely-keskuksesta ei ole käynyt paikan päällä lentokentällä, ei ennen eikä jälkeen ojituksen.

Juha Rika

6422203.jpg

Kolmas Rautiaisen ehdottama kysymys koskee ely-keskuksen ympäristöasiantuntijoiden ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä.

– Toiminnanharjoittajan kannalta ei ole perusteltavissa, että ely-keskuksen ja kunnan valvontaviranomaiset käyvät omia aikojaan valvonta- ja tarkastuskäynneillä kohteissa tietämässä, mitä toinen viranomainen on asiassa tehnyt, Rautiainen perustelee.

– Näin on tapahtunut jo esimerkiksi Nousialan jäteasemalla, Nordkalk Oy:n Louhen tehtaalla, Metsä Wood Oy:n Punkaharjun tehtailla ja Savonrannan jätevedenpuhdistamolla. On sietämätöntä, jos tekemiset eivät ole kaikilta osin linjassa toistensa kanssa.

Ympäristöpäällikkö esittää myös, että ely-keskukselta pyydettäisiin selvitystä siitä, miten lentokentän kuivatusojien kunnostuksessa toteutui laissa määritellyt hyvän hallinnon ja avoimuuden periaatteet, joiden mukaan mahdollisia haitankärsijöitä tulisi kuulla ennen toimenpiteisiin ryhtymistä tai viranomaishyväksyntää.

– Kuhajärven rannan kiinteistönomistajien reklamointi oli ely-keskuksen tiedossa ennen kuin kiitoradan avo-ojitus jälkikäteen hyväksyttiin, Rautiainen huomauttaa esityslistan tekstissä.

Listan viidentenä asiana Rautiainen esittää, että ely-keskukselta vaadittaisiin selvitystä kaikkien Pellosjärveen tulevien ojien vedenlaadusta.

Lisäksi Rautiainen esittää, että Finavia esittäisi lentokentän toimintaa koskevan uuden ympäristölupahakemuksen riippumatta siitä, miten aluehallintovirastossa lautakunnan vireille panema vaatimus uudesta lupahakemuksesta ratkaistaan.

Lentokentän kuivatusojat

Savonlinnan lentokentän kupeeseen on kaivettu viime syksynä kookkaat avo-ojat, joiden tarkoitus on pitää lentokenttä kuivana.

Ojat yhdistyvät suureen valtaojaan, joka laskee Pellosjärveen.

Pellosjärvi yhdistyy läheiseen Kuhajärveen Taipaleenjoen välityksellä.

Alueen mökkiläiset ovat huolestuneita ojituksesta ja järviin valuvista hulevesistä.

Finavia Oyj:n toimintaa säätelee ympäristölupa, joka on myönnetty Savonlinnan lentoasemalle vuonna 1998.

Savonlinnan kaupunki pitää ympäristölupaa vanhentuneena ja vaatii Finaviaa päivittämään sitä.

Etelä-Savon ely-keskuksen mukaan lentokentän ympäristölupa ja toiminta ovat määräysten mukaisia.

Kaupunki järjesti asiasta kuulemistilaisuuden Makkolassa 27. heinäkuuta. Ely-keskuksen ja Finavian edustajat eivät saapuneet paikalle.