Akavan Erityisalat aikoo riitauttaa Savonlinnan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen lomautukset – Ammattiliiton mielestä kaupunki on keskeyttämässä palkanmaksun perusteettomasti

Ammattiliitto vetoaa Savonlinnan kaupunkiin, jotta päätökset palkanmaksun keskeyttämisestä peruttaisiin.

Soila Puurtinen

Akavan erityisalojen mielestä esimerkiksi kirjastohenkilöstöllä riittäisi töitä, vaikka kirjastot on yleisöltä suljettu.
Akavan erityisalojen mielestä esimerkiksi kirjastohenkilöstöllä riittäisi töitä, vaikka kirjastot on yleisöltä suljettu.

Akavan Erityisalat aikoo mahdollisesti riitauttaa Savonlinnan kaupungin päätökset, jotka liittyvät sen jäsenistön palkanmaksun keskeyttämiseen.

Jos kaupunki ei peru päätöksiään, ammattiliitto tutkii päätösten oikeudellisuuden ja riitauttaa jälkikäteen epäselvät tapaukset.

Akavan Erityisalojen kuntasektorin neuvottelupäällikön Jaakko Korpisaaren mukaan Akavan Erityiset tulkitsee, että Savonlinnan kaupunki käyttää koronasta syntynyttä poikkeustilannetta hyväkseen säästösyistä.

– Saavutettava säästö on kuitenkin pieni, koska kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen osuus kaupungin budjetista on vain muutama prosentti, Korpisaari sanoo.

Akavan Erityisalojen mielestä kuntatyönantajan tulee toimia koronaviruspandemiassa vastuullisesti eikä kohdistaa työntekijöihin säästötoimia, joilla palkanmaksu keskeytetään tai joilla työntekijöitä tai viranhaltijoita lomautetaan nopeutetulla yt-menettelyllä.

– Maan hallitus on vedonnut kuntiin, etteivät ne lomauttaisi. Hallitus on tukemassa kuntien taloutta tukipaketilla, Korpisaari sanoo. Tukipakettia käsiteltiin alkuviikosta kehysriihessä.

Akavan Erityisalat vetoaa kirjelmällä Savonlinnan kaupunkiin, jotta kaupunki peruisi päätökset palkanmaksun keskeytyksestä. Jos työn tarve on oikeasti vähentynyt eikä korvaavaa työtä löydy, on ammattiliiton mielestä aloitettava normaali yhteistoimintamenettely.

Maan hallitus sulki asiakkailta valmiuslain nojalla kunnallisia palvelutiloja, muun muassa kirjastot, kirjastoautot, museot, teatterit, kulttuuritalot, uimahallit, muut liikuntatilat ja nuorisotilat.

– Fyysisen asiakaspalvelun päättyminen ei tarkoita, että työ näissä palveluissa olisi loppunut, Korpisaari muistuttaa.

– On kansalaisten hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä, että poikkeusoloissa kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluja pidetään yllä mahdollisimman paljon virtuaalisesti esimerkiksi etäyhteyksien välityksellä. Savonlinnassa työnantaja on säästötoimillaan estämässä tämän.

– Poikkeuksellisissa olosuhteissa kuntien palvelutuotannossa on tilaa palveluinnovaatioille ja luovuudelle. Nyt kannattaa voimavaroja kohdentaa etenkin fyysistä läsnäoloa korvaavien etäpalvelujen tuottamiseen. Lomauttamisten sijaan henkilöstön osaaminen tulisi valjastaa kaupunkilaisten hyvinvoinnin tukemiseen ja etäratkaisujen kehittämiseen, Korpisaari toteaa kirjelmässä.

Akavan Erityisalojen mukaan Savonlinnan kaupunki harkitsee palkanmaksun keskeyttämisestä työsopimuslain 2. luvun 12 pykälän 2. momentin perusteella. Säädöksen mukaan palkanmaksun voi keskeyttää, mikäli työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi.

Akavan Erityisalojen mielestä koronaviruspandemiaa ei voi tulkita säädöksen tarkoittamaksi syyksi palkanmaksun keskeytykselle. Epidemia ei ole tulipalon tai poikkeuksellisen luonnontapahtuman kaltainen tilanne eivätkä viranomaisten rajoitukset ole laissa tarkoitetulla tavalla yllätyksellisiä.

– Hallituksen suunnitelmat valmiuslakien käyttöönotosta olivat tiedossa hyvissä ajoin ennen Savonlinnan kaupungin päätöstä. Virkasuhteisten osalta päätös on kiistatta lainvastainen, koska työsopimuslakia ei sovelleta julkisoikeudellisiin palvelussuhteisiin, liitto toteaa kirjelmässään Savonlinnan kaupungille.

Uusimmat uutiset