Sulkava kunnanhallitus päätti tukea yrityksiä

Sulkavan kunnanhallitus päätti ryhtyä tukemaan paikallisia yrityksiä koronakriisin yli.

Kunta voi myöntää palveluyritysten kiinteisiin kustannuksiin kertaluonteista avustusta, joka on enintään 10 euroa neliötä kohti ja yhteensä enintään 1 500 euroa.

Kunnan hankintaohjetta muutetaan siten, että pienhankintojen verkkosivulle ei enää viedä pienhankintoja, joita sinne ei lain mukaan tarvitse viedä. Sen sijaan kysytään sähköpostitse tarjouksia vähintään kolmelta toimittajalta.