Enonkosken työsuojeluilmoitus ei johtanut toimenpiteisiin – Kunnanhallituksen äänestyksessä hävisi esitys, jonka mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja Lauri Niiranen olisi käyttäytynyt epäasiallisesti kunnanjohtaja Minna Lauriota kohtaan

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan epäasiallisena kohteluna tai häirintänä ei voida pitää työhön liittyvistä asioista, päätöksistä tai tulkinnoista syntyviä ristiriitoja tai erimielisyyksiä.

Soila Puurtinen

Lauri Niiranen keskusteli helmikuussa kovalla äänellä kunnanjohtajan kanssa puhelimessa. Kunnanhallituksen enemmistön mielestä tilanne ei täytä työturvallisuuslain tarkoittaman häirinnän tuntomerkkejä.
Lauri Niiranen keskusteli helmikuussa kovalla äänellä kunnanjohtajan kanssa puhelimessa. Kunnanhallituksen enemmistön mielestä tilanne ei täytä työturvallisuuslain tarkoittaman häirinnän tuntomerkkejä.

Enonkosken kunnanjohtajan Minna Laurion tekemä työsuojeluilmoitus ei johtanut toimenpiteisiin. Kunnanhallitus päätti asiasta äänin 5–2.

Laurio teki helmikuussa kunnanhallituksen puheenjohtajasta Lauri Niirasesta (kesk.) työsuojeluilmoituksen, jossa Laurio kertoi kokeneensa häirintää työssään.

Kunnanhallituksen enemmistö hyväksyi Juha Nousiaisen (kesk.) esityksen, jonka mukaan asiassa ei ole tapahtunut työturvallisuuslain tarkoittamaa työntekijään kohdistuvaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.

– Muistutettakoon Lauri Niirasta ja kaikkia luottamushenkilöitä käyttäytymään ja toimimaan arvokkaasti ja tehtävien edellyttämällä tavalla hyvien käyttäytymisnormien mukaisesti, kunnanhallituksen päätöksessä kuitenkin todetaan.

Nousiaisen mukaan työsuojeluilmoituksessa kuvatut tapahtumat eivät täytä yleisiä häirinnän tai epäasiallisen kohtelun tunnusmerkkejä.

– Epäasiallisena kohteluna tai häirintänä ei voida pitää työhön liittyvistä asioista, päätöksistä tai tulkinnoista syntyviä ristiriitoja tai erimielisyyksiä, Nousiainen perusteli.

Nousiainen totesi, että työsuojeluilmoitus koski yhtä helmikuussa käytyä puhelinkeskustelua ja muita yksilöityjä tapahtumia ei ole esitetty. Nousiainen totesi, että puhelussa käydyt asiat olivat kunnan etujen kannalta poikkeuksellisen merkittäviä.

– Lauri Niiranen tuo esille vastineessaan, että hän kävi puhelinkeskustelun handsfree-laitteella käyttäessään maanrakennuskonetta. Selkeä ja kuuluva puhetapa kuuluu Niirasen persoonallisuuteen, Nousiainen perusteli.

Niiranen on itse aiemmin kertonut Itä-Savolle puhuneensa tilanteessa kovalla äänellä.

Nousiaisen mukaan asian käsittelyssä tulee jättää huomiotta työsuojelupäällikkö, kunnaninsinööri Keijo Kemppisen näkemys asiasta. Hän oli asiassa esteellinen, koska työsuojeluilmoitukseen johtaneessa puhelinkeskustelussa oli keskusteltu kunnaninsinöörin alaisuudessa olevista asioista.

Äänestyksessä hävisi esitys, jonka mukaan Niirasen olisi todettu käyttäytyneen epäasiallisesti – Äänestyksessä hävisi myös esitys, jonka mukaan asia olisi viety valtuuston päätettäväksi.

Äänestyksessä hävisi Keijo Männynsalon (sd. sit.) esitys, jonka mukaan työsuojeluilmoitus olisi viety valtuuston käsiteltäväksi.

Sitä ennen oli äänin 5–2 hävinnyt asian esittelijänä toimineen kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan Marja Laitisen (sd.) esitys, jonka mukaan kunnanhallitus olisi todennut, että Niiranen on työsuojeluilmoituksessa esille tulleissa tilanteissa käyttäytynyt epäasiallisesti kunnanjohtajaa kohtaan. Laitisen esityksen mukaan kunnanhallitus työnantajana olisi edellyttänyt, että Enonkosken kunnassa noudatetaan asiallista ja hyväksyttävää käytöstä niin, että kunnan etu toteutuu kaikissa tilanteissa eikä kenenkään viran- tai tehtävienhoito hankaloidu eikä vaarannu.

Männynsalo ja Laitinen kannattivat toistensa esityksiä. Keskustalaiset kannattivat Juha Nousiaisen esitystä. Männynsalo jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.