Osa Savonlinnan veronkevennysvarasta on jo syöty — Kaupunginjohtaja Janne Laine aikoo esittää ensi vuodelle verotuksen keventämistä. Jatkossa on hänen mielestään pakko vähentää kouluja

Valtuustokauden lopulla, neljän vuoden kuluttua Savonlinnan kouluissa on 300 oppilasta vähemmän kuin nyt. Jos kaikki nykyiset koulut säilytetään, valtuustokauden lopulla on Laineen mukaan taas paine korottaa veroja.

Päivi Virta-Salo / Lähde: Savonlinnan kaupunki

Tässä korjattuna jutussa alun perin ollut grafiikka.
Tässä korjattuna jutussa alun perin ollut grafiikka.

Päivi Virta-Salo / Lähde: Savonlinnan kaupunki

Valtuustokauden lopulla, neljän vuoden kuluttua, Savonlinnan kouluissa on 300 
oppilasta vähemmän kuin nyt.
Valtuustokauden lopulla, neljän vuoden kuluttua, Savonlinnan kouluissa on 300 oppilasta vähemmän kuin nyt.

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laineen mukaan kaupunki ei voi keventää verotustaan kolmella miljoonalla eurolla, kuten kesäkuussa suunniteltii

— Osa veronkevennysvarasta on valtuuston päätöksillä  jo syöty, Laine sanoo.

Laine julkistaa torstaina esityksensä ensi vuoden tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista. Valtuusto päättää veroista marraskuun 13. päivänä.

Veronalennusvaran suuruus täsmentyy vielä alkuviikosta.

— Veronkevennys on pakko tehdä. Korkea veroprosentti on ongelma kaupungin vetovoiman kannalta. Tarvetta olisi alentaa myös kiinteistöveroprosenttia, Laine sanoo.

Veronkevennys on pakko tehdä.-Janne Laine

Savonlinnan veroprosentti on 22,5 eli maan korkein.

Kesäkuussa Laine laski, että verotusta voisi keventää viiden miljoonan euron verran eli esimerkiksi kokonaisella tuloveroprosenttiyksiköllä.

Kaupunginhallitus kuitenkin päätti, että talousarviossa varaudutaan vain kolmen miljoonan euron kevennykseen, joka kohdistuu tuloveroon ja kiinteistöveroon.

Kolmen miljoonan euron kevennys voisi tarkoittaa esimerkiksi puolen prosenttiyksikön suuruista alennusta tuloveroon. Sen jälkeen kevennysvarasta jäisi 500 000 euroa käytettäväksi kiinteistöverojen alentamiseen.

Laineen mukaan veronkevennysvara on kesäkuun jälkeen pienentynyt noin puolella miljoonalla eurolla.

Hän laskee, että alakoulun toiminta Talvisalon koulun kyljessä olisi tullut vuodessa 100 000 —300 000 euroa vuodessa halvemmaksi kuin OKL:n talossa, jonne valtuusto koulun sijoitti.

Viime viikolla valtuuston uusi linjaus kyläkoulujen oppilasrajan tulkinnasta lopetti Kallislahden koulun lakkauttamisen valmistelut.

— Tämä päätös syö veronkevennysvaraa 220 000 euroa vuodessa.

Kun verotusta Laineen mukaan on pakko alentaa, on kaupungin hänen mielestään pakko myös sopeuttaa kouluverkkoaan oppilaitten vähenemiseen.

Savonlinnan koulujen oppilasmäärä vähenee tämän valtuustokauden aikana noin 300 oppilaalla. Tämän ja asukasluvun vähenemisen takia valtionosuudet vähenevät 2,7 miljoonaa euroa eli suunnilleen sen verran kuin veronalennusvaraa on.

— Jos kaikki nykyiset koulut halutaan säilyttää, siihen menee puolen veroprosenttiyksikön tuotto, kun vähenevät valtionosuudet pitää kattaa verotuloilla. Silloin tulee valtuustokauden lopussa paine korottaa veroprosenttia, Laine sanoo.

Veronkevennysvara syntyi, kun talous edellisellä valtuustokaudella tasapainottui kymmenellä miljoonalla eurolla. Kaupungin työntekijämäärä väheni 200:lla ja  toimitilat noin 40 000 kerrosneliömetrillä.
Laine laskee, että ilman opettajankoulutuksen menettämistä veronkevennysvara olisi 1—1,5 prosenttiyksikköä.

Korjattu lause: Tämän (oppilasmäärän alenemisen ) ja asukasluvun vähenemisen takia valtionosuudet vähenevät 2,7 miljoonaa euroa eli suunnilleen sen verran kuin veronalennusvaraa on.

Alkuperäisessä tekstissä viitaattiin vain oppilasmäärän alenemiseen.