Yrittäjät näkevät työllistymisen aktiivimallissa paljon peikkoja — Yksi niistä on vaaditun työsuhteen liian lyhyt kesto

Maan hallituksen aktiivimallissa piilee hankaluuksia, jotka on vaikeasti sovitettavissa käytännön työelämään.

Tuija Pauhu

Savonlinnalaisen Henkilöstöpalvelu Linnanväki Oy:n yrittäjä Kari-Matti 
Markus olisi toivonut näkevänsä aktiivimallissa enemmän kannustamisen 
kuin rangaistuksen piirteitä. - Monesti on nähty, ettei se rangaistuksen
 tie vie uudistuksia toivottuun suuntaan, Markus pohtii.
Savonlinnalaisen Henkilöstöpalvelu Linnanväki Oy:n yrittäjä Kari-Matti Markus olisi toivonut näkevänsä aktiivimallissa enemmän kannustamisen kuin rangaistuksen piirteitä. - Monesti on nähty, ettei se rangaistuksen tie vie uudistuksia toivottuun suuntaan, Markus pohtii.

Työllistämisen aktiivimalli herättää hämmennystä yrittäjissä.  

Järjestelmän vaikutukset yritysten menestymiseen ovat jäämässä kovin laihoiksi, jos malli otetaan hallituksen esittämässä muodossa käyttöön.

Esimerkiksi Henkilöstöpalvelu Linnanväki Oy:n yrittäjä Kari-Matti Markus Savonlinnasta arvioi, että oman yrityksensä liiketoimintaan aktiivimallilla ei ylipäätään tule olemaan merkittävää vaikutusta.

— Ehkä me voimme tämän alan toimijana saada ihmisiltä pikkuisen enemmän työpaikkahakemuksia lyhyisiin työpesteihin, mutta toki niitä on saatu tänne ennen aktiivimalliakin.

Markuksen mielestä aktiivimallissa on ainakin yksi piirre, joka on hänen mielessään aiheuttanut pienen särähdyksen.

— Henkilökohtaisesti olisin rakentanut mallin mieluummin kannustimien kuin rangaistusten varaan. Aikaisemmat kokemukset ovat osoittaneet, ettei tuo rangaistusten tie ole muissakaan yhteyksissä toiminut toivotusti.

Hänen mielestään pitäisikin keskittyä kannustinloukkujen purkuun, eli tehdä lyhytaikainenkin työnteko kannattavaksi.

— Kun kerran tiedetään, että niitä kannustinloukkuja työllistymisessä on, niin pakottamisen tie ei välttämättä silloin toimi.

Markus sanoo, että 18 tunnin työjaksokin voi olla ilman muuta eduksi työttömälle.

— Aina, kun pääset näyttämään naamaasi työpaikalla, siitä on sinulle etua.

— Ei se onnistuminen työsuhteen kestosta ole kiinni. Kun tulet tutuksi työnantajien kanssa, niin tyyppinä jäät myös heidän mieleensä, Markus kannustaa.

”Jos avoimia työpaikkoja ei ole, niin niitä ei sitten ole”

Maakunnallisen Osuuskauppa Suur-Savon henkilöstöpäällikkö Tuula Lyytikäinen pitää hyvänä, että ihmisiä innostetaan hakemaan töitä.

— Mutta millainen tapa toimia on oikein, niin siihen minulla ei ole ratkaisua.

Kovin lyhyistä työsuhteista ei hyödy työntekijä eikä työnantaja. - Tuula Lyytikäinen

Oman työnsä näkökulmasta Lyytikäinen pitää aktiivimallia haastavana, koska hänen edustamastaan yrityksestä töitä voi hakea, kun vapaita työpaikkoja tulee sisäiseen tai ulkoiseen hakuun.

— Mutta jos avoimia paikkoja ei ole, niin niitä ei sitten ole, hän kiteyttää.

Erittäin haasteellista on ylipäätään järjestää työtä 18 tuntia 65 päivän jaksolle.

— Meillä on paljon osa-aikaisia työntekijöitä, joille pitää jo työehtosopimuksen perusteellakin tarjota lisätunteja. Ihan pienillä tuntisopimuksilla ei työpaikkoja tule auki.

Suur-Savon Osuuskaupassa työsuhteen vähimmäistuntimäärät vaihtelevat. Niitä pyritään Lyytikäisen mukaan koko ajan nostamaan.

— Kovin lyhyistä työsuhteista ei hyödy työntekijä eikä työnantaja.

- Uusi työ vaatii aina kunnollista perehdyttämistä ja työntekijän sitoutumista, jotta työsuhteesta kaikki hyötyisivät, Lyytikäinen toteaa.

Yrityksen pitää saada oikeasti hyötyä uuden työntekijän palkkaamisesta

Savonlinnan seudun yrittäjien puheenjohtaja Tiina Seppänen sanoo mielipiteensä aktiivimallista heiluvan myönteisen ja kriittisen välimaastossa.

— Hyvä, kun työnhakuun haetaan vauhtia, mutta on mallissa parantamistakin.

Savonlinnassa on korkeastikin koulutettuja työttömiä niin toimitusjohtajia kuin maistereitakin.
 

— Työpaikan löytyminen ei ole välttämättä omasta aktiivisuudesta kiinni, olipa sitten kyseessä korkeasti tai vähemmän koulutettu työnhakija.

— Työtä ei ole samalla tavalla tarjolla myöskään kaikilla seuduilla, joten aktiivimallissa on uhka, että se asettaa työnhakijat eriarvoiseen asemaan.

Työllistymisen erilaisia kannustinloukkujakin pitäisi Seppäsen mielestä purkaa tehokkaammin.   

Yrittäjien puheenjohtaja arvioi, että harvassa on niitä yrityksiä, joissa voisi täyttää 18 tunnin työvelvollisuuden.

— Haaste on, että harvaan yritykseen voi mennä noin vaan tekemään töitä. Työpaikkoja ei synny tyhjästä, ja yrityksen on oikeasti myös hyödyttävä työntekijän palkkaamisesta.

Muitakin ongelmia voi tulla vastaan.

— Lyhyt työsuhde ei riitä töiden perehdyttämiseen, kun työpaikoilla on nykyisin jo paljon tietoturvaan ja työturvallisuuteenkin liittyvää opittavaa.

Käytännössä yritykset ostavat Seppäsen mukaan monesti palvelun lyhytaikaiseen tarpeeseen toiselta yritykseltä.

— Parhaimmillaan aktiivimalli voi tietenkin avata oven uuteen työpaikkaan, ja tarjota mahdollisuuden edetä lyhyestä työsuhteesta pidempään työsuhteeseen.

Työttömyysturvaan tulossa lähes viiden prosentin leikkaus

Aktiivimallissa työnhakijan pitää olla 18 tuntia palkkatyössä 65 päivän mittaisella seurantajaksolla. Muuten työttömyysturvaa leikataan.

Leikkauksen voi välttää myös osallistumalla viideksi päiväksi työvoimahallinnon työllisyyspalveluihin.

Kolmas vaihtoehto välttää leikkaus on tienata yrittäjätuloa 241 euroa 65 päivän seurantajaksolla.

Jos ehdot eivät täyty, niin työttömyysetuutta leikataan 4,65 prosenttia, kunnes aktiivisuusehto täyttyy.