Sosterin johtamismalli mukana Lääkäriliiton laatupalkintokilpailun finaalissa — Kilpailu ratkeaa tammikuussa

Sosterin johtamismalli on nopeuttanut hoitoprosesseja. Sairauspäivärahoja säästyy, kun hoitoajat lyhenevät.

Tuija Pauhu

Sosterin johtamismalliin kuuluu henkilöstön ideoitten palkitseminen. Ensimmäisen kuukausipalkinnon sai vuoden 2017 helmikuussa kirurgian osasto 3A, joka oli ottanut potilaat mukaan hoidon kehittämiseen siten, että potilaat kertoivat ajatuksiaan ja kehittämisehdotuksiaan palavereissa. Leila Turakainen oli tuolloin palkitulla osastolla saamassa polvileikkausten jälkeen kuntoutusohjeita Tiago Pastilhalta (vas.) ja Marko Hutulta. Nyt pari vuotta myöhemmin Turakainen on tyytyväinen leikattuihin polviinsa.
Sosterin johtamismalliin kuuluu henkilöstön ideoitten palkitseminen. Ensimmäisen kuukausipalkinnon sai vuoden 2017 helmikuussa kirurgian osasto 3A, joka oli ottanut potilaat mukaan hoidon kehittämiseen siten, että potilaat kertoivat ajatuksiaan ja kehittämisehdotuksiaan palavereissa. Leila Turakainen oli tuolloin palkitulla osastolla saamassa polvileikkausten jälkeen kuntoutusohjeita Tiago Pastilhalta (vas.) ja Marko Hutulta. Nyt pari vuotta myöhemmin Turakainen on tyytyväinen leikattuihin polviinsa.

Sosteri pääsi Suomen Lääkäriliiton laatupalkintokilpailun finaaliin.

Laatupalkinto myönnetään tammikuussa 20. kerran organisaatiolle tai lääkärille, joka on toiminnallaan kehittänyt terveydenhuollon toimivuutta tai potilaan hoitamista.

Muut finalistit ovat Vantaan terveyskeskus ja Rovaniemen terveyskeskus.

Sosteri osallistuu kilpailuun viime vuonna käyttöön ottamallaan prosessijohtamismallilla, joka on näkynyt hoitojonojen purkautumisena.

Asiakastyötä johdetaan Sosterissa nykyisin prosessina, joka ylittää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen raja-aidat.

Myös järjestöjen rooli on vahva esimerkiksi kotiutumisessa ja kuntoutumisessa.

Esimerkiksi rintasyöpäpotilaan hoitopolku terveyskeskuslääkärin vastaanotolta tutkimusten ja leikkauksen jälkeiseen kotiutukseen on lyhentynyt 50 vuorokaudesta 23 vuorokauteen.

Odotusaika lyhenee, kun yhdellä poliklinikka-ajanvarauksella tehdään tutkimukset, joihin ennen tarvittiin jopa kolmekin erillistä ajanvarausta.

Tekonivelpotilaan hoitopolku on lyhentynyt 191 vuorokaudesta 55 vuorokauteen.

Sairauspäivärahoja säästyy 1,9 miljoonaa euroa vuodessa

Sosterin johtaja Panu Peitsaro laskee, että hoitoprosessin nopeutuminen säästää sairauspäivien kela-korvauksia Savonlinnan seudulla 1,9 miljoonaa euroa vuodessa.

Ongelma Peitsaron mukaan on, että sairauspäivien vähenemisestä kertyvä säästö ei sinällään hyödytä kuntia, jotka vastaavat hoitokuluista.

— Olisi hyvä, jos sairauspäivärahat ja hoitokulut tulisivat samalta rahoittajalta, Peitsaro sanoo.

Jonojen purkaminen on lisännyt kuntien kustannuksia alkuvaiheessa.

Peitsaron mukaan jonojen purkauduttua myös kuntien rahoja säästyy, kun sujuvammat prosessit lisäävät tehokkuutta lähes kymmenen prosenttia eli vapauttavat jopa 160 henkilötyövuotta kohdennettavaksi uusiin tehtäviin.

Sosteri on ensimmäinen julkinen sote-organisaatio, joka on kokonaan prosessijohdettu.

Peitsaro sanoo, että tavoitteena on huolehtia Sosterin kilpailukyvystä.

— Valinnanvapaustilanteessa on ratkaisevaa, kuinka kauan asiakkaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä, Peitsaro sanoo.

Henkilöstö kehittää koko ajan uusia toimintamalleja, ja henkilöstöä myös palkitaan ideoista

Prosessijohtamismalliin kuuluu, että henkilöstö etsii koko ajan uusia toimintamalleja. Sosteri palkitsee henkilöstön ideoita kuukausittain, ja niitä esitellään neljästi vuodessa Sosterin omilla prosessimessuilla.

Käytäntöjä on uuden johtamismallin myötä yhdenmukaistettu ja vakioitu, mikä parantaa laatua ja lisää potilasturvallisuutta.

Käytössä on esimerkiksi erilaisia tarkistuslistoja. Kuvallisia ohjeita on tehty esimerkiksi vuodeosastojen ruokakärryn lastaamista varten. Aikaisemmin joka osastolla ruokakärry oli lastattu vähän eri tavalla, mikä hankaloitti esimerkiksi sijaisten työtä.

Uuden johtamismallin myötä käyttöön on otettu lasten ja alle 23-vuotiaitten nuorten palveluluukku ja senioreitten neuvontapiste Nestori pääkirjasto Joelissa. Molempiin voi ottaa yhteyttä kaikissa mieltä askarruttavissa sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä asioissa.

Finaali lääkäripäivillä tammikuussa

Finalistit esittelevät tammikuun 11. päivänä Lääkäripäivillä saavutuksensa, ja esitysten jälkeen Lääkäriliiton laatuneuvosto valitse voittajan.

Vantaan terveyskeskus esittelee tuloksia maksuttomasta ehkäisystä, jota Vantaalla on järjestetty maksutonta vuodesta 2013 alkaen.

Rovaniemen terveyskeskus esittelee kehittämäänsä hoitosuunnitelmaa.

Viime vuonna laatupalkinnon sai Helsingin työterveyshuolto, joka on kehittänyt uusia toimintatapoja kipuoireista johtuvien sairauspoissaolojen vähentämiseksi.