Etelä-Savossa lupa ampua reilusti enemmän hirviä — syksylle myönnettiin 464 kaatolupaa enemmän kuin vuosi sitten!

Myönnetyillä luvilla on suositusten mukaisesti käytettynä mahdollista kaataa lähes 5000 hirveä.

Vesa Vuorela

Hirvijahtiin osallistuvilla on reilusti enemmän jahdattavaa lokakuun toisesta lauantaista alkaen.

Suomen riistakeskus on myöntänyt Etelä-Savoon tulevan syksyn hirvenmetsästykseen reilusti enemmän lupia kuin vuosi sitten.

Etelä-Savon alueelle myönnettiin 3 788 pyyntilupaa, ja lupamäärä nousi 464:llä edellisvuodesta.

Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Myönnetyillä luvilla on suositusten mukaisesti käytettynä mahdollista kaataa lähes 5 000 hirveä.

— Pyyntilupamäärä perustuu hirvitalousaluekohtaisiin tiheystavoitteisiin. Jäljelle jäävän hirvikannan tiheystavoitteena on 2,5-3,0 eläintä / 1 000 hehtaaria, kerrotaan riistakeskuksen tiedotteessa.

Tavoitteen saavuttamiseksi pyyntiluvat on suunnattu niin, että joidenkin riistanhoitoyhdistysten alueilla hirviä kaadetaan kannan tuottoa enemmän ja kantaa leikataan. Kahdella hirvitalousalueella pyritään säilyttämään nykyisen tasoinen hirvikanta eli metsästetään tuoton verran.

— Metsästyksen laadullisena tavoitteena on hirvikannan lehmä-sonnisuhteen korjaaminen nykytilannetta luonnonmukaisemmalle tasolle. Naaraspainotteisella saaliilla pyritään muuttamaan sukupuolisuhde 1,5 lehmään yhtä sonnia kohden.

Osa luvista on niin sanotuissa lupapankeissa, joita käytetään luvansaajien harkinnan mukaan. Pankkiluvat suunnataan tarvittaessa syksyllä havaittuihin hirvitihentymiin tai vahinkoherkille alueille.

Viime syksynä hirvenmetsästys sujui suositusten mukaisesti. Etelä-Savon alueella ammuttiin 3 692 hirveä. Aikuisten naaraiden osuus oli 51 prosenttia ja vasojen 52 prosenttia. Metsästäjien arvion mukaan metsiin jäi 5 300 eläimen talvikanta.

Hirviluvan hakijoilla oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus hakea hirvilupia sähköisesti. Uusi riistahallinnon Oma riista -palveluun pohjautuva järjestelmä otettiin kattavasti käyttöön.

Hirvenmetsästys alkaa aiemmasta poiketen vasta lokakuun toisena lauantaina ja kestää vuoden loppuun. Metsästysajan muuttamisella halutaan turvata hirville kiimarauha. Hirvien pellolta tapahtuva vahtimispyynti on mahdollista 1.9. alkaen.

Osallistu keskusteluun

Itä-Savo