Etelä-Karjalan liitto kysyy vapaa-ajan asukkailta palveluista ja asunnon käytöstä

Kysely toimitetaan postin kautta 1050 henkilölle, jotka eivät asu vakituisesti Etelä-Karjalassa.

Soila Puurtinen

Vapaa-ajan asuntojen määrä ja niiden käyttö on varustelutason parantuessa lisääntynyt.

Etelä-Karjalassa on runsaasti vapaa-ajanasukkaita, jotka eivät asu vakituisesti maakunnassa. Etelä-Karjalan liitto haluaa kyselytutkimuksella selvittää vapaa-ajanasunnon käyttöä, maakunnan viihtyvyyttä ja palvelutyytyväisyyttä.

Tutkimukseen on poimittu satunnaisotannalla 1 050 vapaa-ajan asuntojen omistajaa. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Tulokset esitetään taulukkoina ja raportoidaan niin, ettei yksittäistä vastaajaa pysty tunnistamaan. Tulokset julkaistaan kesän aikana Etelä-Karjalan liiton internet-sivuilla.

Vapaa-ajan asuntojen määrä ja niiden käyttö on varustelutason parantuessa lisääntynyt. Kyselyn tuloksia hyödynnetään suunniteltaessa maakunnan vetovoimaisuutta parantavia toimenpiteitä.

— Toivomme runsaasti vastauksia, sillä haluamme ottaa myös vapaa-ajan asukkaiden mielipiteet huomioon kehittäessämme Etelä-Karjalaa entistä viihtyisämmäksi ja vetovoimaisemmaksi maakunnaksi, sanoo aluekehitysjohtaja Satu Sikanen.

Jaana Rautio-Teijonmaa

Osallistu keskusteluun

Itä-Savo