Norppakanta kasvoi viidenneksen LIFE-hankkeen viitenä vuonna — ”Kyllä odotukset jopa ylittyivät monelta osin”

Projektipäällikkö Raisa Tiilikainen Metsähallituksesta sanoo, että juuri nyt saimaannorpan elämä näyttää valoisammalta kuin pitkään aikaan.

Timo Seppäläinen

Lähes 400 viiksiniekkkaa polskii Saimaassa jo lähivuosina, jos ei kehitys ota pahasti takapakkia.
Lähes 400 viiksiniekkkaa polskii Saimaassa jo lähivuosina, jos ei kehitys ota pahasti takapakkia.

Viisivuotinen Saimaannorppa-LIFE-hanke on onnistunut keskeisissä tavoitteissaan jopa yli odotusten.

Tavoitteena oli ensinnäkin vähentää saimaannorppien kuolleisuutta kalanpyydyksiin. Suuri joukko Saimaan kalastajia on siirtynyt norppaystävällisiin kalastusmuotoihin. Lisäksi alkukesän on verkkokalastusta rajoitettu norppa-alueilla. Tavoitteista myös apukinosten kolaaminen vähälumisina talvina ja ihmisten aiheuttaman häiriön vähentäminen ovat onnistuneet.

Numerotkin kertovat tuloksista. Saimaannorppa-LIFE-hankkeen aikana norppien määrä on kasvanut noin 310 yksilöstä 370–380 yksilöön. Norppa on levinnyt uusille alueillekin kuten Puruvedelle.

— Kyllä hankkeen odotukset jopa ylittyivät monelta osin. Juuri nyt saimaannorpan elämä näyttää valoisammalta kuin pitkään aikaan, mutta lajin säilyminen Saimaalla edellyttää toimia myös jatkossa. Sukupuuton uhka on edelleen merkittävä, sanoo hankkeen projektipäällikkö Raisa Tiilikainen Metsähallituksesta.

Mika Strandén

Norpalle kolattiin pesäpaikkoja Kyläniemen pohjoispuolella Suursaimaan tuntumassa. Apukinosten tekeminen pesinnän varmistamiseksi on ollut viime vuosina yksi keskeinen osa saimaannorpan suojelua. 
Norpalle kolattiin pesäpaikkoja Kyläniemen pohjoispuolella Suursaimaan tuntumassa. Apukinosten tekeminen pesinnän varmistamiseksi on ollut viime vuosina yksi keskeinen osa saimaannorpan suojelua. 

Yli 450 vapaaehtoista on osallistunut pesälaskentoihin ja lumipesien kolaukseen

Savonlinnassa käytiin viikonloppuna läpi hankkeen loppuraporttia. Kovasti kiitosta jaettiin Saimaan rantojen asukkaiden asenteelle.

— Paikallisilla vapaaehtoisilla on suuri rooli norppien suojelussa. Haluankin kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia, jotka ovat lähteneet innolla mukaan. Hankkeessa kehitettiin vapaaehtoisten verkostoa, jonka avulla on esimerkiksi mahdollista tehdä apukinoksia lyhyessä ajassa koko Saimaan alueelle.

Pesälaskentoihin ja apukinosten kolaamiseen on ollut apuna yli 450 vapaaehtoisen joukko.

Hankkeen toteuttama kysely osoitti, että ylivoimainen enemmistö Saimaan alueiden asukkaista pitää norpan suojelua erittäin tai melko tärkeänä.

— Saimaannorpan tulevaisuus riippuu paljon yksittäisten ihmisten toiminnasta. Paikalliset asukkaat ovat tehneet tärkeää työtä norpan hyväksi. Yhdessä varmistetaan, että norppa sukeltelee Saimaassa myös tulevaisuudessa.

Markku Tissarinen

Juha Taskinen ja Kari Hietalahti ovat olleet näkyviä katiskakalastuksen kasvoja osana norppasuojelua viime vuosina.
Juha Taskinen ja Kari Hietalahti ovat olleet näkyviä katiskakalastuksen kasvoja osana norppasuojelua viime vuosina.

Miljoona euroa vuodessa katoaa norppatyöstä, mutta uutta hanketta on jo viritelty

Saimaannorppa-LIFE -hankkeen kustannusarvio vuosille 2013–2018 oli noin 5,26 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 3,95 miljoonaa euroa. Osarahoittajina toimivat ympäristöministeriö, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö sekä Nestorisäätiö.

Noin miljoona euroa per vuosi on ollut merkittävä lisäpanostus saimaannorpan suojelutyöhön viimeisten viiden vuoden aikana. Tiilikainen sanoo, että vastaavalle norpansuojelua tukevalle hankkeelle haetaan rahoitusta EU-komissiolta myös tuleviksi vuosiksi.

— Mikäli hanke saa komissiolta hakemusluvan, haemme LIFE-rahastosta uudelle hankkeelle rahoitusta. Tämä rahoituspäätös tulee kuitenkin aikaisintaan ensi kesänä.

LIFE-hanke on tarjonnut heikkolumisina talvina materiaalirahoituksen, kun norpille on kolattu talkoilla apukinoksia.

— Apukinoksia tullaan tarvittaessa kolaamaan myös ensi talvena. Rahoitus tulee vain silloin jostakin muualta, Tiilikainen sanoo.