Kallislahden ja Louhen koulut ilmeisesti tyhjennetään jo syysloman alkaessa — Kyläläiset ihmettelevät linjausta, jonka mukaan koulunpito rakennuksissa on lopetettava

Savonlinnan kaupungin kiinteistöjohtaja Jukka Oikari sanoo, että koulunpitoa Kallislahden ja Louhen koulurakennuksissa voidaan jatkaa syyslomaan asti. Sen jälkeen koulut on tyhjennettävä sisäilmaongelmien takia.

Timo Seppäläinen

Kukaan Kallislahden koululaisista ei tiettävästi ole saanut oireita koulun sisäilmasta. Lasten vanhemmat ihmettelevät, miksi koulu pitäisi tyhjentää. Perjantaina koulun kiipeilytelineessä temppuilivat Taika Moilanen (vas.), Jenni Tynkkynen, Enni Järvisalo, Aino Lajunen ja Eevi Hämäläinen.
Kukaan Kallislahden koululaisista ei tiettävästi ole saanut oireita koulun sisäilmasta. Lasten vanhemmat ihmettelevät, miksi koulu pitäisi tyhjentää. Perjantaina koulun kiipeilytelineessä temppuilivat Taika Moilanen (vas.), Jenni Tynkkynen, Enni Järvisalo, Aino Lajunen ja Eevi Hämäläinen.

Savonlinnan kaupungin kiinteistöjohtaja Jukka Oikari sanoo, että koulunpito Kallislahden ja Louhen koulurakennuksissa on lopetettava ensi syksyn syyslomaan mennessä. Syynä Oikarin mukaan ovat sisäilmaongelmat.

Oikari viittaa terveystarkastajan lausuntoon, jonka mukaan koulurakennuksissa pitää tehdä välittömiä korjaustoimia.

— Viemme kouluihin väliaikaisia ilmanpuhdistimia ja teemme tiivistyksiä. En kuitenkaan voi taata, että väliaikaisratkaisuilla selvitään pitemmälle kuin syyslomaan, Oikari sanoo.

Sivistyslautakunta esittää äänestyspäätöksellä, että Louhen ja Kallislahden koulut lakkautettaisiin syksyllä 2020, Louhen koulu äänin 7—4 ja Kallislahden koulu äänin 6—5.

Kaupunginvaltuusto saattaa linjata kantansa asiaan jo tässä kuussa. Koulujen varsinainen lopettamispäätös on pitempi prosessi, ja siihen sisältyy muun muassa kuntalaiskuulemisia.

Oikari sanoo, että sisäilmaongelmista johtuva rakennuksen tyhjentäminen on eri asia kuin koulun mahdollinen lakkauttamispäätös.

Jos koulut säilytetään, ne on Oikarin mukaan tyhjennettävä syyslomaan mennessä, jotta niissä päästään tekemään mittavaa remonttia. Jos koulut lopetetaan, remonttia ei tarvita, mutta Oikari ei uskalla taata koulutilojen terveellisyyttä syyslomaa pitemmälle.

Jos koulutalot tyhjennetään, Kallislahden koulun oppilaat siirretään Kellarpellon kouluun ja esioppilaat Kellarpellon päiväkotiin. Louhen koululaiset siirretään Kerimäen kouluun, ja Louhen päiväkotiryhmän lapset eri paikkoihin vanhempiensa kulkusuuntien mukaan.

Juvolan koulua sivistyslautakunta ei esitä lopetettavaksi. Tämä päätös syntyi äänin 6—5.

Oikarin mukaan Juvolan koulurakennuksessa saatetaan pärjätä koko seuraava lukuvuosi ilman remonttia.

— Asia tarkentuu vielä, Oikari sanoo.

Kyläläiset ovat ihmeissään

Kallislahden ja Louhen kylillä ihmetellään kaupungin kiinteistöjohtaja Jukka Oikarin näkemystä, jonka mukaan koulunpito kyläkoulurakennuksissa pitää lopettaa ensi syksyn syyslomaan mennessä.

Samaa ihmettelee myös sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jonne Tynkkynen (kesk.).

— Toki terveysvalvonta on löytänyt kouluissa korjaustarpeita ja toki on määrätty korjattavaksi paikat, joissa ongelmia on havaittu. Raja-arvoja ylittäviä mikrobipitoisuuksia ei kuitenkaan ole luokkahuoneissa havaittu, Tynkkynen sanoo.

Tynkkynen näkee Oikarin harkitseman ratkaisun ongelmallisena.

— Jos tällaisilla tuloksilla ruvettaisiin rakennuksia sulkemaan, ei taitaisi kovinkaan monta rakennusta jäädä käyttöön, Tynkkynen sanoo.

Tynkkynen vastusti lautakunnan äänestyksissä kyläkoulujen lakkauttamista ja kannatti esityksiä, joiden mukaan mahdollisten remonttien aikana väistötiloina käytettäisiin oman koulun muita tiloja sekä ehkä parakkeja.

Kallislahtelaiset tekivät kyselyn — Kukaan ei kertonut koulun sisäilman aiheuttaneen oireita

Kahden Kallislahden koulua käyvän oppilaan äiti Tiina Lajunen kertoo, että kukaan oppilaista tai koulun henkilökuntaan kuuluvista ei ole saanut minkäänlaisia oireita koulun sisäilmasta.

Lajunen puolisoineen on ottanut yhteyttä jokaisen koululaisen perheeseen ja kysynyt asiaa.

— Päinvastoin, muissa tiloissa aiemmin oireilleet lapset ovat lakanneet oireilemasta Kallislahden kouluun siirryttyään, Tiina Lajunen sanoo.

Lajusen puoliso Timo Lajunen on kaupunginvaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen. (kesk.sit.). Hän jääväsi itsensä lautakunnan käsitellessä Kallislahden koulun asioita. Muiden kyläkoulujen lakkauttamista hän vastusti ja esitti, että remonttien aikana väistötiloina käytettäisiin oman koulun tiloja ja mahdollisesti parakkeja.

Miksi remonttia ei voi tehdä sulkematta koulua?

Tiina Lajunen tietää, että koulussa on remontin tarpeessa olevia paikkoja, etenkin veistotiloissa kellarissa. Hän ihmettelee, miksi remonttia ei voisi tehdä koulua sulkematta yhdessä kohteessa kerrallaan niin, että koulunpito rakennuksessa voisi jatkua.

Louhen kylällä käydään samansisältöistä keskustelua. Koulussa tiedetään olevan remontoitavaa, mutta valituksia sisäilman aiheuttamista oireista ei ole kuulunut. Louhella ei kukaan ole tehnyt samanlaista kattavaa kyselyä kuin Kallislahdessa.

Kaupunki ei anna kyläkoulujen kuntotutkimusta julkisuuteen vedoten siihen, että asia on vasta valmisteluvaiheessa.

Näin lautakunta äänesti koulujen lakkauttamisesityksistä

Juvolan koulua ei esitetä lakkautettavaksi äänin 6—5

Esitetään lakkautettavaksi: Karoliina Helander (sd.), Markku Ihalainen (sd.), Jussi Koponen (vas.). Lea Sairanen (kok.), Teemu Tiainen (sd.).

Ei esitetä lakkautettavaksi: Jonne Tynkkynen (kesk.), Merja Mustonen (vihr.), Anne Käyhkö (kesk.), Timo Lajunen (kesk.), Satu Jalvanti-Hannikainen (kesk.), Veikko Puustinen (ps.).

Louhen koulu esitetään lakkautettavaksi 1.8.2020 alkaen äänin 7—4

Esitetään lakkautettavaksi: Merja Mustonen (vihr.), Karoliina Helander (sd.), Markku Ihalainen (sd.), Jussi Koponen (vas.), Anne Käyhkö (kesk.), Lea Sairanen (kok.), Teemu Tiainen (sd.).

Ei esitetä lakkautettavaksi: Jonne Tynkkynen (kesk.), Timo Lajunen (kesk.), Satu Jalvanti-Hannikainen (kesk.), Veikko Puustinen (ps.).

Kallislahden koulu esitetään lakkautettavaksi 1.8.2020 alkaen äänin 6—5

Esitetään lakkautettavaksi: Merja Mustonen (vihr.), Karoliina Helander (sd.), Markku Ihalainen (sd.), Jussi Koponen (vas.), Lea Sairanen (kok.), Teemu Tiainen (sd.).

Ei esitetä lakkautettavaksi: Jonne Tynkkynen (kesk.), Anne Käyhkö (kesk.), Tuomas Sahinjoki (kesk.), Satu Jalvanti-Hannikainen (kesk.), Veikko Puustinen (ps.).