Nouseeko Savonlinnan veroprosentti? — Kaupunginvaltuusto päättää maanantaina talouskehyksestä, johon sisältyy veronkorotuksia

Kaupunginvaltuusto päättää taloussuunnitelman kehyksestä maanantaina. Kehysratkaisussa linjataan myös veroprosentteja, vaikka niistä ei vielä lopullisesti päätetä.

Mari Koukkula

Kaupunginvaltuusto päättää taloussuunnitelman kehyksestä maanantaina. Veroprosentteja valtuusto ei vielä lopullisesti päätä, mutta ne tulevat linjatuiksi budjettikehyksen ja kouluratkaisun yhteydessä.
Kaupunginvaltuusto päättää taloussuunnitelman kehyksestä maanantaina. Veroprosentteja valtuusto ei vielä lopullisesti päätä, mutta ne tulevat linjatuiksi budjettikehyksen ja kouluratkaisun yhteydessä.

Savonlinnan kaupunki saattaa lähivuosina korottaa veroprosenttiaan, jos valtuusto maanantaina hyväksyy kaupunginhallituksen esittämän taloussuunnitelman menokehyksen.

Veroprosentti ei nousisi vielä ensi vuodelle vaan aikaisintaan vuodelle 2020. Kiinteistöverot nousisivat jo ensi vuodelle, lukuunottamatta vakituisen asunnon verotusta.

- Kaupungin talous saatiin viime vuonna tasapainoon, mutta sosiaali- ja terveysmenojen kasvu kriisiyttää talouden uudelleen, kaupunginjohtaja Janne Laine sanoo.

Laineen mukaan veroprosenttia ei tarvitsisi nostaa ollenkaan, jos sosiaali- ja terveysmenot eivät olisi kasvaneet kohtuuttomasti.

Kunnallisveroprosentin korotuksen suuruus ja aikataulu riippuu Laineen mukaan siitä, päätetäänkö kouluja lopettaa vai päätetäänkö ne säilyttää.

Päätökset veroprosenteista vasta syksyllä

Kaupunginvaltuusto päättää veroprosenteista vasta syksyllä. Maanantaina käsiteltävä kehys määrittelee, millaisia rahasummia kullakin toimialalla on käytettävissään budjettia tehdessään.

Kaupunki alensi veroprosenttiaan puolella yksiköllä tälle vuodelle. Nykyinen veroprosentti on 22.

Korotuksen aikataulu ja suuruus riipuu kouluverkkoratkaisusta

Kaupunginhallituksen esityksen mukaan veroprosenttia nostettaisiin 0,25 yksiköllä vuodelle 2020 ja sen jälkeen vielä yhdellä yksiköllä vuodelle 2021.

Vuonna 2020 veroprosentti menokehyksen mukaan olisi 22,25 seuraavana vuonna 23,25.

Yhden prosenttiyksikön suuruinen veronkorotus vuodelle 2021 oli mukana jo kaupunginjohtaja Laineen kehysesityksessä.

Vuoden 2020 veronkorotus, 0,25 prosenttiyksikköä, kirjattiin talousarviokehykseen kaupunginhallituksessa äänin 7—4.  Sillä on tarkoitus kustantaa koulujen säilyttäminen. Kaupunginvaltuusto ottaa maanantain kokouksessa kantaa myös kouluihin.

Virkamiesten kehysesityksessä koulujen lakkauttamisen oli laskettu tuovan säästöjä 250 000 euroa vuonna 2020 ja 500 000 euroa vuosina 2021 ja 2022.

Nämä rahasummat kaupunginhallitus samassa äänestyksessä palautti sivistystoimen taloussuunnitelmakehykseen.

— Jos valtuusto päättää, että kouluverkkoa ei sopeuteta, niin kouluverkon menot kasvavat noin 600 000 euroa vuodessa lisää, koska kouluverkkoon joudutaan myös investoimaan enemmän. Tämä aiheuttaa noin 0,5—1 tuloveroprosentin nostotarpeen, Janne Laine sanoo.

Yhden veroprosentin tuotto Savonlinnassa on noin viisi miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysmenojen kasvu toi painetta veronkorotukseen

Savonlinnan sosiaali- ja terveysmenot olivat 139,6 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja 145 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Tälle vuodelle oli budjetoitu 137 miljoonaa, mutta valtuuston hyväksyttäväksi tulee maanantaina jo seitsemän miljoonan euron lisämääräraha.

— Ennustan, että vielä kaksi miljoonaa joudutaan tänä vuonna myöntämään lisää, talousjohtaja Arja Petriläinen sanoo.

Jos Petriläisen ennustus käy toteen, tämän vuoden sosiaali- ja terveysmenot ovat yhteensä 146 miljoonaa euroa. Sen suuruista summaa esitetään myös ensi vuoden kehykseen.

Kiinteistöverot nousemassa jo ensi vuonna

Kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen kehysesitykseen sisältyy kiinteistöveroprosenttien korotus 0,03 prosenttiyksiköllä eli viimevuotiselle tasolle. Korotus ei koske vakituisen asunnon verotusta.

Kehysehdotuksessa varaudutaan yhteensä kolmen miljoonan euron suuruiseen nettomenojen kasvuun.

Kehyksessä on huomioitu  toimialojen menoihin tänä vuonna tehtävä prosentin suuruinen leikkaus.

— Se jää pysyväksi säästöksi ja näkyy siis myös ensi vuonna, Petriläinen sanoo.

Henkilötyövuosista vähennettäisiin 35

Lisäksi kehyksessä on 35 henkilötyövuoden säästö. Sen verran säästettävää on jäljellä kuntaliitoksen jälkeen päätetystä 225 henkilötyövuodesta, joka kaupungin palkkalistoilta on määrä vähentää vuodesta 2013 vuoteen 2020.

— Henkilöstövähennykseen ei ole laskettu 20 opettajan vähennystä, joka toteutuisi, jos kouluverkkoa supistettaisiin viranhaltijaesityksen mukaisesti, Petriläinen sanoo.

Talous kääntyisi taas alijäämäiseksi

Tämän vuoden sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahan korotus vie tilinpäätösennusteen 1,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuosina 2019 ja 2020 alijäämä kehysennusteen mukaan kasvaa, mutta se tulee katetuksi vuosina 2021 ja 2022.

Kaupunki voi kuntalain mukaan tehdä ensi vuodelle alijäämäisen talousarvion, koska alijäämä tulee neljässä vuodessa katetuksi. Tämän vuoden alussa kaupungin taseessa ei ollut alijäämää.

Kaupunginvaltuuston kokous alkaa maanantaina kello 18.