Parikkala aikoo suojella liito-oravametsän

Alueesta kaavaillaan METSO-suojelualuetta.

Johannes Wiehn

Liito-orava on Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettu. Kuvituskuva.
Liito-orava on Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettu. Kuvituskuva.

Parikkalan kunnanhallitus aikoo myydä 5,5 hehtaaria metsää METSO-suojelualueeksi. Asia käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa tiistaina 17. joulukuuta.

Mälkiänmäellä oleva Ukonkallio-tila on vanhaa sekametsää, jonka on havaittu olevan liito-oravan pesimäaluetta. Alueella on runsaasti kolopuita, pökkelöitä ja joitain maapuita, ja se on luontoarvoiltaan sopiva METSO-luontokohteeksi.

Parikkala pyysi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (Ely) tarjouksen alueesta. Ely-keskus tarjosi 5,5 hehtaarin määräalasta 41 200 euroa. Parikkala on saanut Metsä Groupilta hinnaltaan vastaavan tarjouksen pelkästä puutavarasta.

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma, jonka tarkoituksena on turvata metsien monimuotoisuutta. METSO perustuu metsänomistajien vapaaehtoisuuteen.

Lähde: Metsäkeskus.fi