Punkaharjun tehdaslaajennus - Yksi merkittävä syy mahdolliseen investointiin on rakentamisen vilkastuminen

Metsä Groupin Punkaharju-investointi on kiinni myös Savonlinnan kaupungin päätöksistä. Aiesopimuksesta on neuvoteltu hyvässä hengessä.

Timo Seppäläinen

Metsä Groupissa nähdään, että rakentaminen vilkastuu maailmalla ja 
puurakentaminen lisääntyy. Siksi Punkaharjulla valmistetun kertopuun 
kasvavaan menekkiin luotetaan yhtiössä.
Metsä Groupissa nähdään, että rakentaminen vilkastuu maailmalla ja puurakentaminen lisääntyy. Siksi Punkaharjulla valmistetun kertopuun kasvavaan menekkiin luotetaan yhtiössä.

Metsä Groupin toimialajohtaja Esa Kaikkonen sanoi maanantaina, että Punkaharjun tehdasinvestoinnilla on olemassa tällä hetkellä kaikki edellytykset viedä loppuun asti, kunhan Savonlinnan kaupunginvaltuusto tekee ensin hanketta tukevia päätöksiä.

— Jos valtuustossa syntyy hyviä päätöksiä, niin sitten me yhtiönä alamme keskustella investoinnista esimerkiksi laitetoimittajien kanssa. Olen tällä hetkellä hyvin toiveikas, että yhtiössä päästään tekemään Punkaharjun investointipäätös tämän vuoden puolella.

Esa Kaikkonen ei kerro, ketkä tai mikä toimielin päätöksen lopulta yhtiössä tekee.
— Metsä Groupissa se tapahtuu.

Kaikkosen mukaan Punkaharjun tehtaan laajennuksen taustalla on se tosiasia, että maailmalla rakennetaan tällä hetkellä hyvin vilkkaasti.

— Me lisäksi näemme, että puurakentamisen näkymät ovat varsin hyvät, ja puun osuus rakentamisessa lisääntyy.

Uuden tuotannon käynnistäminen tarkoittaisi Punkaharjun nykyisen tehtaan laajentamista, ja investointia uuteen kertopuun tuotantolinjaan.

Kaikkosen mukaan Punkaharjulla on ollut omat vetovoimatekijänsä, minkä vuoksi yhtiö on katsellut erityisesti Punkaharjun suuntaan.

— Keskeisimmät seikat ovat olleet työvoiman ja raaka-aineen saatavuus sekä hyvä toimintaympäristö. Neuvottelut kaupungin kanssa ovat edenneet hyvin myönteisesti.

Investointi Punkaharjun kertopuulinjaan toisi tehtaalle noin 35 uutta työpaikkaa. Lisäksi raaka-aineen alihankintaketjuun syntyisi Savonlinnan alueelle noin 40 henkilötyövuotta.

Tehdasinvestointi lisäisi järeän tukkipuun kysyntää 160 000 kuutiota vuodessa.

Mahdollisen investoinnin arvo olisi Metsä Groupin Esa Kaikkosen mukaan noin 52 miljoonaa euroa.

Metsäalan uuden suurinvestoinnin tulo Savonlinnaan on ottanut askelen eteenpäin, kun Metsä Wood ja Savonlinnan kaupunki allekirjoittivat aiesopimuksen Metsä Woodin uuden tehdaslinjan investoinnin edellytyksistä Savonlinnan Punkaharjulle.

Kaupunginvaltuusto päättää hankkeen määrärahoista ja takauksesta ensi maanantaina.

Metsä Wood aikoo lisätä Punkaharjulla kertopuutuotantoaan. Yhtiö kuuluu Metsä Groupiin, ja vastaa metsäjätin puutuoteteollisuudesta.

Jos investointi saadaan vietyä loppuun niin Kaikkosen mukaan yhtiössä lopullinen investointipäätös tehdään tämän vuoden loppuun mennessä.

— Uusi tuotantolinja voisi käynnistyä Punkaharjulla vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, hän kertoo.
Kommentoidut