Sosterin valtuusto hyväksyi linjauksen erikoissairaanhoidon ulkoistamisesta — Ideana on, että yksityinen palvelutuottajakumppani tuo sairaalaan lisää potilaita

Päätös ulkoistuksesta saattaa syntyä jo ennen kesälomia

Timo Seppäläinen

Erikoissairaanhoidon ulkoistaminen koskisi ainakin päivystystä ja leikkaustoimintaa.
Erikoissairaanhoidon ulkoistaminen koskisi ainakin päivystystä ja leikkaustoimintaa.

Sosterin yhtymävaltuusto hyväksyi torstaina kiitellen yhtymähallituksen esityksen, jonka mukaan Sosteri valmistelee erikoissairaanhoidon ulkoistusta.

Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen (kesk.) huomautti, että Sosterin hallituksella olisi ollut toimivalta päättää asiasta itsekin. Näin ison asian ollessa kyseessä hallitus Nousiaisen mukaan kuitenkin halusi myös Sosterin korkeimman päättävän elimen ottavan asiaan kantaa.

Valtuuston puheenjohtaja Ahti Myllys (kok.) korosti, että nyt oli kysymys vasta valmistelupäätöksestä. Varsinainen ulkoistaminen tuotaneen erikseen valtuuston päätettäväksi.

Yhtymähallituksella tosin on toimivalta ulkoistukseen, mutta jos ulkoistamisen keinoksi valikoituu yksityisen yrityksen ja Sosterin yhteisyhtiö, niin yhteisyhtiön perustaminen kuuluu joka tapauksessa valtuuston päätettäväksi.

Nousiaisen mukaan päätökset ulkoistamisesta saattavat syntyä jo ennen kesälomia. Asian valmistelu on jo hyvässä käynnissä


Ulkoistaminen ei Nousiaisen mukaan riipu siitä, toteutuuko sote-uudistus vai ei.

Nousiainen totesi, että päivystys- ja keskittämisasetuksissa on asetettu tietyille leikkauksille minimimääräkriteerit, joiden on sairaalassa täytyttävä. Etelä-Savon maakuntavalmistelussa tai Kysin erityisvastuualueella ei ole syntynyt näkemystä työnjaosta, joka turvaisi Savonlinnan sairaalan päivystystoiminnan.
— Jos haemme yksityisen palvelutuottajakumppanin, sillä on mahdollisuus tuottaa meille omien verkostojensa kautta asiakkaita ja saada sitä kautta asiakasmääriä ja toimenpidemääriä nousemaan, Nousiainen sanoi.

Nousiainen totesi myös, että maakuntauudistuksen mahdollisesti toteutuessa päätösvalta ennakkolaskelmien mukaan keskittyy maakunnan keskuskaupunkiseudulle, jolloin laita-alueet eivät saa ääntään kuuluviin palvelurakenteesta päätettäessä.
— Meidän velvollisuutemme oli ryhtyä toimiin turvataksemme erikoissairaanhoidon palvelut seudun väestölle, Täällä on pitkät etäisyydet ja harva asutus. Ei täältä ehditä kriittisessä tilanteessa naapurisairaanhoitopiirien sairaaloihin, Nousiainen sanoi.

Keskustaryhmä: Sosterin johto osoittaa erinomaista yhteiskuntavastuuta

Annukka Kiviranta-Tanninen (kesk.) kertoi Sosterin valtuuston keskustaryhmän mielipiteenä, että Sosterin johdon ulkoistamissuunnitelmat osoittavat erinomaista yhteiskuntavastuuta.

— Kyse ei ole vain päivystyksen ja sairaalan säilymisestä. Kyse on asukkaiden perusoikeuksista, alueen työpaikoista, hoitoalan opiskelijoitten harjoittelupaikoista, hoitoalan koulutuksen säilymisestä ja veroeuroista.

Kiviranta-Tanninen sanoi, että valtakunnan tasolla ei ole otettu huomioon alueen erityspiirteitä, kuten pitkiä välimatkoja, surkeassa kunnossa olevia teitä ja syrjäisiä kuntia, joiden asukkailla jo nyt on palveluvajetta.

— Keskustan valtuustoryhmä tiedostaa olevansa valtakunnan tasolla hallituspuolue. Mutta nyt toivoisin meidän täällä olevan yksi puolue: Itäisen Savon alueen puolue, joka ajattelee vain oman seudun asukkaiden etua — vauvan ja vaarin etua, isän, äidin ja lapsien etua sekä mummon ja hänen keuhkotautisen kisansa etua. Jos emme pidä puoliamme, mummo ja kissa ovat ainoat, jotka tänne jäävät ja kissa sammuttaa valot, Kiviranta-Tanninen sanoi.

Heikki Sorjonen (kesk.) arvioi, että Sosterin hallitus ulkoistamissuunnitelmillaan toteuttaa Sosterin strategiaa, jonka periaatteena on turvata asukkaille hyvä hoito ja jossa arvona on ”asiakas ensin”.

SDP: sopimusteksteissä kannattaa panostaa asiantuntemukseen

Markku Valjakka (sd.) kehotti SDP:n valtuustoryhmän nimissä Sosterin hallitusta panostamaan asiantuntemukseen sopimustekstien tekemisessä.

Muita puheenvuoroja ulkoistamiskeskustelussa ei käytetty. Sosterin valtuusto on käsitellyt asiaa aiemmin seminaarissaan.

Juttua täydennetty kello 13.30