Norssin alakoululaiset OKL:n päärakennukseen — Savonlinnan valtuusto myönsi muutostöitä varten 900 000 euron määrärahan.

Normaalikoulun 1.—6. luokat aloittavat syksyllä 2018 koulunkäynnin OKL:n päärakennuksessa. Normaalikoulun yläluokat siirtyvät Talvisaloon.

Timo Seppäläinen

Jonne Tynkkysen johtama sivistyslautakunta sai kiitosta siitä, että se vaati virkamiehiä tarkistamaan normaalikoulua korvaavien ratkaisujen kustannuslaskelmat.
Jonne Tynkkysen johtama sivistyslautakunta sai kiitosta siitä, että se vaati virkamiehiä tarkistamaan normaalikoulua korvaavien ratkaisujen kustannuslaskelmat.

Normaalikoulun 1.—6. luokat aloittavat syksyllä 2018 koulunkäynnin OKL:n päärakennuksessa. Normaalikoulun yläluokat siirtyvät Talvisaloon.

Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen. Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti tälle vuodelle 900 000 euron lisämäärärahan, jotta OKL:n muutostyöt voidaan toteuttaa.

Sitä ennen valtuusto oli äänin 47—4 hylännyt perussuomalaisten esityksen, jonka mukaan asia olisi palautettu uuteen valmisteluun. Perussuomalaiset halusivat, että normaalikoulun nykyisestä rakennuksesta tehtäisiin kuntotutkimus. Ajatuksena oli, että selvityksen jälkeen voitaisiin harkita koulunpidon jatkamista nykyisessä rakennuksessa.

OKL:n päärakennukseen siirtyvät kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti Talvisalosta myös 1.—6. luokkien pienryhmät.
Kaupunginhallituksen mukaisesti Kellarpellon ja Pihlajaniemen kouluilla on ensi syksystä alkaen kuudennet luokat eli noista kaupunginosista lähdetään jatkossa Talvisalon kouluun vasta seitsemännelle luokalle.

Valtuusto antoi äänin 33—17 sivistyslautakunnalle tehtäväksi valmistella myös luokkien 1.—9. pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmän siirtämistä OKL:n päärakennukseen.

Kukaan valtuutetuista ei palannut kaupunginhallituksen hylkäämään virkamiesesitykseen, jonka mukaan kaikki keskikaupungin luokat 1.—9. aloittaisivat ensi syksynä Talvisalossa.

Kaupunginjohtaja Janne Laine muistutti, että virkamiesten laskelmissa OKL on käyttökustannuksiltaan kalliimpi vaihtoehto kuin kaikkien luokkien siirtäminen Talvisaloon ja elementtilaajennuksen rakentaminen sinne.

Lisämäärärahan päättäminen muutosta varten oli Laineen idea, ”jos valtuusto tämän ratkaisun haluaa tehdä”. OKL:n remonttikuluihin on laskettu muun muassa huoneistojaon muutoskuluja 250 000 euroa, tiejärjestelyjä 200 000 euroa ja leikkipihan rakentamiskuluja 200 000 euroa.

Heli Laamanen (sd.) esitti, että normaalikoulu jatkaisi itsenäisenä hallinnollisena 1.—9. luokkien yhtenäiskouluna. Hänen mielestään normaalikoulun itsenäisenä säilyttäminen on ainoa keino säilyttää digiosaamisen perinne. Laamasen esityksestä ei äänestetty, koska kukaan ei sitä kannattanut.

Ryhmäpuheenjohtajat Reima Härkönen (kesk.), Teemu Hirvonen (sd.) ja Lea Sairanen (kok.) kiittelivät sivistyslautakuntaa siitä, että se vaati korjaamaan eri vaihtoehtoja koskevia laskelmia.

Härkönen ja Sairanen paheksuivat, että päätösesitys kääntyi päälaelleen kaupunginhallituksen iltakoulun jälkeen.

Nämä ryhmäpuheenjohtajat pitivät ratkaisua parhaana mahdollisena, samoin Heli Järvinen (vihr.)

— Väitän, että vanha OKL ratkaisuna on toimiva. Tässä kuten monessa muussakin täydellinen on hyvän pahin vihollinen, Järvinen sanoi.