Sosteri ei ollut valmistelemassa Savonlinnan suositusta, jossa toivotaan Kemissä ja Helsingissä käyneiden lasten pysyvän kotona – "Suosituksella ei ole lääketieteellistä perustetta", sanoo johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen

Valmiusjohtoryhmän kokouksessa ei suosituksesta päätettäessä ollut Sosterin edustajaa.

Soila Puurtinen

Sosterin vs. johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen sanoo, että kaupungin antama suositus ei ole Sosterin suositus.
Sosterin vs. johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen sanoo, että kaupungin antama suositus ei ole Sosterin suositus.

Sosterin vs. johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen sanoo, että Sosteri ei ole osallistunut Savonlinnan kaupungin keskiviikkona antaman suosituksen valmisteluun.

Peruskoululaisten ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajat saivat Wilma-viestillä suosituksen, että Kemi–Tornion seudulla ja pääkaupunkiseudulla matkustaneet lapset eivät matkan jälkeen osallistuisi lähiopetukseen kahteen viikkoon.

– Sosterin näkemys on, että suosituksella ei ole lääketieteellistä perustetta eikä suositus perustu tartuntatautilakiin eikä valtakunnallisiin suosituksiin. Valtioneuvosto on avannut Uudenmaan rajat monta viikkoa sitten.

– Oletusarvoisesti lapsi on terve, kun hän menee kouluun, Luukkonen sanoo.

Suosituksesta päätti kaupungin valmiusjohtoryhmä kaupunginjohtaja Janne Laineen johdolla.

– Suosituksesta päätettäessä valmiusjohtoryhmässä ei ollut Sosterin edustajaa, Luukkonen sanoo.

Luukkonen on koronapandemian aikana ollut kutsuttuna valmiusjohtoryhmän kokouksiin, vaikka hän ei ole ryhmän varsinainen jäsen.

– Olin mukana myös tuossa kokouksessa, mutta tuosta suosituksesta kokouksessa on päätetty sen jälkeen, kun minulla alkoi toinen skype-palaveri, Luukkonen sanoo.

Luukkonen kertoo, että Sosterin oman pandemiatyöryhmän johto ja tartuntatautilääkärit olivat aiemmin keskustelleet mahdollisesta suosituksesta mutta todenneet nimenomaan, että suositukselle ei ole lääketieteellistä perustetta.