Kuopio haluaa Itä-Savon pysyvän osana Etelä-Savoa – Pohjois-Savon sote-maakunnalla on jo nyt suuria sopeuttamistarpeita

Kuopion kaupungin lausunto syntyi äänin 6–5. Äänestyksessä hävisi esitys, jonka mukaan kaupunki ei olisi ottanut maakuntajakoon lainkaan kantaa.

Päivi Virta-Salo

Lausuntokierros alkaa olla loppusuoralla. Valtioneuvosto ratkaisee, mihin maakuntaan Savonlinnan seutu lopulta sijoittuu.
Lausuntokierros alkaa olla loppusuoralla. Valtioneuvosto ratkaisee, mihin maakuntaan Savonlinnan seutu lopulta sijoittuu.

Kuopion kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen, antaa sosiaali- ja terveysministeriölle sote-lakiluonnoksesta lausunnon, jonka mukaan Sosterin jäsenkuntien tulee olla sote- ja maakuntauudistuksen jälkeenkin osa Etelä-Savoa.

Kaupunginhallituksen päätös on apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen laatiman lausunnon mukainen. Lausunnossa todetaan, että jo nykyisellä Pohjois-Savolla on sote-maakuntana suuria sopeuttamistarpeita, ja Savonlinnan seudun kuntien mukaantulo lisäisi sitä edelleen.

Savonlinnan seudun kuntien toive kahden erikoissairaalatasoisen päivystävän sairaalan säilyttämisestä Pohjois-Savon maakunnasta veisi Saarisen mukaan liian suuren osan rahoituksesta.

Saarisen esityksen mukaan Etelä-Savon sote-maakunnan väestöpohjan tulee olla toiminnallisesti riittävä ylläpitämään erikoissairaalatasoinen päivystävä keskussairaala.

Kuopion kaupungin lausunto syntyi äänin 6–5. Äänestyksessä hävisi Erkki Virtasen (vas.) esitys, jonka mukaan kaupunki ei olisi ottanut maakuntajakoon lainkaan kantaa. Virtasen esitys oli tältä osin samansisältöinen kuin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin maanantaiaamuna hyväksymä lausunto.

Kuopion kaupunginhallituksessa keskusta ja kokoomus kannattivat voittanutta esitystä, jonka mukaan Kuopio lausunnossaan kannattaa Savonlinnan seudun kuntien pysymistä Etelä-Savossa. Virtasen esitystä kannattivat SDP, vasemmistoliitto, vihreät ja perussuomalaiset.

Kuopion kaupunginhallituksen lisäksi Pohjois-Savon maakuntaliitto on tehnyt tänään päätöksen, jonka mukaan Savonlinnan seudun on pysyttävä Etelä-Savon sotessa.

Sen sijaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ei ota kantaa sote-uudistuksen

Lausuntokierros päättyy 25. syyskuuta. Sen jälkeen linjauksen Savonlinnan seudun kuntien tulevasta maakunnasta tekee valtioneuvosto, ja päätös asiasta syntyy eduskunnan käsitellessä lait.

Juttua täydennetty kello 19.21. Lisätty tieto äänten jakautumisesta.

JAANA RAUTIO-TEIJONMAA

JAANA HÄNNINEN

Uusimmat uutiset