Kaupunginhallitus otti vanhojen metsien suojelun vielä mietittäväkseen — ”Ymmärtäisin, että ei siitä mitään haittaakaan olisi”

Tässä vaiheessa kaupunginhallitus on vasta päättänyt ottaa asian käsiteltäväkseen.

Soila Puurtinen

Talvisalon metsän pohjoisosan suojeleminen Metso-ohjelmalla on taas harkinnassa.
Talvisalon metsän pohjoisosan suojeleminen Metso-ohjelmalla on taas harkinnassa.

Savonlinnan kaupunginhallitus miettii, haetaanko Talvisalon, Harakkasalon ja Miekkoniemen vanhat metsät Etelä-Savon metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaan eli Metsoon.

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys on tehnyt Metso-ohjelmaan hakeutumisesta aloitteen, jonka tekninen lautakunta hylkäsi. Kaupunginhallitus käyttää lautakunnan päätökseen otto-oikeuttaan. Se tarkoittaa, että virkamiehet valmistelevat asian kaupunginhallituksen tulevaan kokoukseen. Kaupunginhallitus voi pitää lautakunnan päätöksen voimassa tai muuttaa sitä.

Tässä vaiheessa kaupunginhallitus on siis vasta päättänyt ottaa asian käsiteltäväkseen.

Ely-keskus on alustavasti arvioinut, että Harakkasalon ja Miekkoniemen virkistysalueet sekä Talvisalon virkistysalueen pohjoisosa täyttäisi Metso-ohjelman kriteerit.

Kaavoituspäällikkö Päivi Behm oli esittänyt lautakunnalle, että Metso-ohjelmaan hakeutumisen yhteydessä neuvoteltaisiin ely-keskuksen kanssa niin, että metsissä kulkevien ulkoilureittien latupohja ja valaistus voitaisiin tarvittaessa uusia ja että reittien varrelta voidaan tarvittaessa raivata puustoa pois, jotta luonnonlumi pääsee satamaan latupohjalle.

Kyseisiä metsiä hoidetaan jo nyt luonnontilaisina, kuten suojelumetsiä.

Behm selosti Metso-ohjelmaa myös kaupunginhallitukselle.

— Ymmärtäisin, että ei siitä mitään haittaakaan olisi, tuumaa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Eija Stenberg (sd.), joka johti puhetta kyseisen pykälän kohdalla.