Kirkkolahden uusin kaava nähtävillä

Kiinteistösijoitusyhtiö Esmeron omistamalle alueelle esitetään tonttia kolmelle seitsenkerroksiselle kerrostalolle. Tontilla on nykyisin Sotkan huonekalumyymälä.

Päivi Virta-Salo

Taaimmaisena näkyvä seitsenkerroksinen talo on ennakomarkkinoinnissa. Etualan kolme keltaisella merkittyä seitsenkerroksista taloa kuuluvat nähtävillä olevaan kaavaehdotukseen. Havainnekuva osoittaa rakennusmassojen sijoittumisen. Kuva ei kerro mitään talojen arkkitehtuurista.
Taaimmaisena näkyvä seitsenkerroksinen talo on ennakomarkkinoinnissa. Etualan kolme keltaisella merkittyä seitsenkerroksista taloa kuuluvat nähtävillä olevaan kaavaehdotukseen. Havainnekuva osoittaa rakennusmassojen sijoittumisen. Kuva ei kerro mitään talojen arkkitehtuurista.

Savonlinnan Kirkkolahden asuinalueen viimeisen vaiheen kaavaehdotus on nähtävillä ja kaupunkilaisten kommentoitavana.

Kiinteistösijoitusyhtiö Esmeron omistamalle alueelle esitetään tonttia kolmelle seitsenkerroksiselle kerrostalolle. Tontilla on nykyisin Sotkan huonekalumyymälä.
Kaavan hyväksymisestä päättää aikanaan kaupunginvaltuusto. Seuraava valtuuston kokous tällä tietämällä on maaliskuun lopussa.

Kirkkolahden asuinalue on kaavoitettu Haislahden länsirannalle, Citymarketin viereen.

Kaavan luonnosvaihe oli nähtävillä ja kaupunkilaisten kommentoitavana syksyllä. Silloin kaksi naapuruston taloyhtiötä vaativat uuden kerroskorkeutta madallettavaksi.

Kaavan rakennusoikeutta ei kuitenkaan luonnosvaiheen muistutusten perusteella pienennetty. Rakentamistehokkuus on säilytetty samana kuin kahdessa aikaisemmin Haislahteen hyväksytyssä kaavassa.

Naapurusto on ollut tyytymätön siihen, että Haislahden rannalle tulee nyt rakennusoikeutta toistakymmentä prosenttia enemmän kuin ensimmäisessä kaavaluonnoksessa vuonna 2013 suunniteltiin.

Kaava on vuoden 2013 luonnosvaiheen jälkeen pilkottu kolmeen osaan. Kaksi ensimmäistä kaavaa ovat jo vahvistuneet.

Asemakaava-arkkitehti Päivi Behm huomautti viime syksynä Itä-Savolle, että rakennusoikeutta on matkan varrella lisätty kaupungin omistamalle maalle, entisen syväsataman alueelle. Sillä perusteella ei hänen mielestään voinut ottaa rakennusoikeutta pois toiselta maanomistajalta.

Vuonna 2016 vahvistui Kiinteistöosakeyhtiö Norpanrannan ja Lujatalon omistamalle alueelle sijoittuva kuuden kerrostalon kaava Haislahden eteläisimmässä osassa eli Heikinpohjan puoleisessa päässä. Tuon alueen ensimmäinen kerrostalo on jo ennakkomarkkinoinnissa.

Vuonna 2017 vahvistui kolmen kerrostalon kaava entiselle syväsatama-alueelle, kaupungin maille.

Esmeron omistama alue irrotettiin kokonaisuudesta aikanaan Esmeron toivomuksesta, omistajavaihdosten takia. Seuraavassa vaiheessa kaupungin alue erotettiin Norpanrannan alueesta, koska kaupunki halusi alueelleen enemmän rakentamisoikeutta.

Asemakaavaluonnokseen liittyy alueen rakennustapaohje, joka sisältää määräyksiä ja suosituksia muun muassa julkisivumateriaaleista, kattojen ja ikkunoiden muodoista sekä parvekkeista.

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä helmikuun 12. päivään saakka kaupungintalolla kaavoituspalveluissa sekä kaupungin verkkosivulla.

Kaupungin verkkosivulta löytyy myös Kirkkolahden 3D-malli. 3D-malli havainnollistaa rakennusmassojen sijoittumisen alueelle. Se ei kerro mitään talojen arkkitehtuurista.