Leviävätkö roskat ja kiusaavatko lokit? Savonlinnan Seudun Jätehuolto ja kaupungin ympäristötoimi napit vastakkain poltettavan sekajätteen käsittelyn ongelmista Nousialan jäteasemalla

Myös jätteiden käsittelyä valvova Etelä-Savon Ely-keskus puuttunut taivasalla seisoviin sekajätekasoihin.

Soila Puurtinen

Savonlinnan kaupungin ympäristötoimella ja seudullisella jäteyhtiöllä on erilainen käsitys siitä, käsitelläänkö näitä Riikinvoiman jäteasemalle polttoon meneviä jätteitä asianmukaisesti vai ei. 
Savonlinnan kaupungin ympäristötoimella ja seudullisella jäteyhtiöllä on erilainen käsitys siitä, käsitelläänkö näitä Riikinvoiman jäteasemalle polttoon meneviä jätteitä asianmukaisesti vai ei. 

Savonlinnan kaupungin ympäristöosastolla on kypsytty poltettavaksi menevän sekajätteen käsittelyyn Nousialan jäteasemalla. Osaston näkemyksen mukaan jätteen siirtely avotaivaan alla aiheuttaa kohtuutonta haittaa lähialueen kiinteistönomistajille ja roskaa luontoa laajalta alalta.

Jätteiden käsittelystä Nousialassa vastaa Savonlinnan, Enonkosken, Sulkavan ja Rantasalmen yhdessä omistama kunnallinen jäteyhtiö Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy, jossa kritiikkiä pidetään täysin asiattomana.

Tyytymättömyys nousi esiin viimeviikkoisessa rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa, jossa oli käsiteltävänä jätehuoltoyhtiön hakeman sekajätteen siirtokuormaushallin ympäristölupahakemus.

Lautakunnalta pyydettiin lausuntoa hallin ympäristölupahakemukseen. Lausuntoehdotus on laadittu kaupungin ympäristöosastolla.

Jätekasat piti peittää ja aluetta siivota

Tukenaan kaupungilla on jätteiden käsittelyä valvova Etelä-Savon Ely-keskus, joka kehotti Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:tä jo vuosi sitten siirtämään sekajätteen siirtokuormauksen pois taivasalta halliin tai vastaavaan suljettuun tilaan, jossa voidaan estää lokkien ja muiden lintujen pääsy jätteen äärelle.

Ely-keskus edellytti, että lintujen ruokailumahdollisuudet sekajätteen kuormausalueella minimoidaan. Saapuvat jätekuormat tulee peittää viipymättä materiaalilla, joka estää jätteen kaivelun ja levittämisen.

Samoin tulee varastokasan avoin alue peittää viipymättä lähtevän kuorman lastauksen jälkeen. Lähialue on myös siivottava kerran kuukaudessa. Siivoaminen oli keväällä 2018 ulotettava Hirvasjärven Tervahaudanlahden rantaan asti.

Ely-keskus joutui puuttumaan asiaan

Lautakunnan yksimielisesti hyväksymässä lausunnossa todetaan, että jäteyhtiö ei noudattanut määräaikaan mennessä Ely-keskuksen syksyllä 2017 antamaa kehotusta sijoittaa jätteen siirtokuormitus halliin tai vastaavaan suljettuun tilaan.

Yhtiö alkoi toimia vasta, kun Ely-keskus ryhtyi asiassa ympäristönsuojelulain 175§ mukaisiin toimiin tämän vuoden huhtikuussa.

Ely-keskus määräsi kyseisen lain nojalla Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n laittamaan viipymättä vireille ympäristölupahakemuksen Itä-Suomen aluehallintovirastoon sekajätteen siirtokuormauksen järjestämiseksi asianmukaisella tavalla.

Miljoonahallia ei tehdä hätiköimällä

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Anne Rautiaisen mukaan jäteyhtiö toimii hyvässä yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa. Yhtiö toimii pitkän tähtäimen strategian mukaisesti ja aloittaa siirtokuormaushallin rakentamisen vuonna 2019.

— Riikinvoima on toiminut kaupallisesti vasta puolitoista vuotta. Nyt aletaan olla selvillä minkälaisia teknisiä vaatimuksia hallille on tarpeen asettaa. Ei miljoonahallia voida lähteä rakentamaan pelkästään teoriapohjalta vaan sen on toimittava myös käytännössä, Anne Rautiainen sanoo.

Kaupunki pelkää ratkaisun pitkittyvän

Jäteyhtiön tarkoitus on rakentaa varastointia varten tiivispohjainen, seinämällinen ja katettu varastotila. Kuormaus tapahtuisi edelleen ulkotiloissa.

Kaupunki ei lausunnossaan lämpene jäteyhtiön suunnitelmille. Se pelkää, että jos asia hoidetaan jäteyhtiön kaavailemalla tavalla asian kuntoon saattaminen pitkittyy useilla vuosilla.

Tästä syystä lautakunta esittääkin, että Itä-Suomen aluehallintovirasto harkitsisi lupahakemuksen hylkäämistä ja asian hoitamista voimassa olevien ympäristölupien valvonta-asiana. Valvonta-asiana hoitaminen olisi lautakunnan käsityksen mukaan joustavampi ja kustannustehokkaampi tapa.

Pressuhalli olisi nopein ratkaisu

Käytännössä se tarkoittaisi, että sekajätteen kuormaus siirrettäisiin jo olemassa olevaan pressuhalliin tai tätä tarkoitusta varten rakennettavaan kevytrakenteisempaan teräsrunkoiseen pressuhalliin.

Lisäksi kaupunki toivoo, että yhtiön pyytämää lupaa jätteen tilapäiseen varastointiin avotaivaan alla ei tule suostua, sillä se saattaa johtaa uuden  siirtokuormausaseman suunnittelussa alimitoitukseen ja johtaisi tulkintavaikeuksiin.

Hakemuksessaan jäteyhtiö kertoo, että siirtokuormattava jätemäärä on 8 000—9 000 tonnia vuodessa.

Siirtokuormausasemalla voidaan välivarastoida sekajätettä noin 2 000 kuutiota kerrallaan, ja poikkeuksellisesti 2—3 viikkona vuodessa jätettä voitaisiin joutua varastoimaan edelleen avotaivaan alla täyttöalueella.

Väitteet eivät pidä paikkaansa

Anne Rautiaisen mukaan lautakunnan vaatimukset kertovat, ettei ympäristöosastolla tunneta sitä käytännön työtä, mitä jäteasemalla tehdään.

— Työturvallisuus estää työskentelyn biojäteaseman lähellä, ja raskaat pyörökoneet eivät pysty toimimaan pressuhallissa vaan tarvitsevat tukitasoja.

Rautiaisen mukaan väite, ettei jätehuoltoyhtiössä olla reagoitu Ely-keskuksen kehotuksiin, ei pidä paikkaansa.

— Olemme vastanneet kehotukseen syksyllä 2017 ja tuoneet esille aikataulukysymyksen ja muita asiaan liittyviä tosiasioita. Ely on nämä yhtiön esille tuomat tosiasiat hyväksynyt huhtikuussa 2018 vastineena aiemmin antamaansa kehotukseen.

Yhteistyön puute harmittaa

Lisäksi Rautiainen huomauttaa, että jäteyhtiö on laittanut ympäristölupahakemuksen vireille jo helmikuussa ennen Elyn kehotusta.

Rautiaisen mukaan AVI on informoinut yhtiötä,  että se pääsee rakentamaan vuonna 2019.

— On harmi ettei yhtiön ja ympäristöosaston yhteistyö toimi tämän enempää ja lähdetään luomaan erheellisiä mielikuvia asioista.

Itä-Savo ei tavoittanut asiaan perehtyneitä virkamiehiä kaupungilta, Ely-keskuksesta tai Avista, koska he kaikki ovat tällä viikolla lomalla.

Kommentoi artikkelia

Jos haluat kommentoida nimettömänä, voit tehdä sen seuraavasti:
Kirjoita nimimerkkisi Nimi-kenttään, valitse Kommentoin mieluummin vieraana -kenttä ja lisää sähköpostiosoitteesi sähköpostikenttään. Sähköpostiosoite ei näy kommentoinnin yhteydessä. Voit myös kommentoida rekisteröityneenä luomalla tilin Disqus-palveluun tai kirjautumalla kommentointiin esimerkiksi Facebookin tai Twitterin avulla.

Lue kommentointiohjeet

Kommentoidut