Kaupunginjohtaja haluaa huumeet pois Savonlinnasta: "On tärkeää, että huumekasvien viljelijät ja jakelijat pysäytetään"

Huumeiden vastaista työtä esitetään tämän vuoden painopisteeksi. Kaupunginjohtaja Janne Laine vetoaa perheisiin ja kaikkiin kaupunkilaisiin.

Tuija Pauhu

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine on huolissaan nuorten huumekokeilujen yleistymisestä.
Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine on huolissaan nuorten huumekokeilujen yleistymisestä.

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine esittää huumeiden vastaisen työn nostamista painopisteeksi tämän vuoden turvallisuussuunnitelmaan.

Avaintekijöitä Laineen mukaan ovat valistus ja poliisiresurssien turvaaminen.
Laine vetoaa myös perheisiin ja kaikkiin kaupungin asukkaisiin huumeiden vastaisen työn tiimoilta.

— On tärkeää, että huumekasvien viljelijät ja jakelijat pysäytetään, kaupunginjohtaja korostaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulokset osoittavat huumausaineiden kokeilun yleistyneen Savonlinnan lukiolaispoikien ja ammattiopiston poikien keskuudessa, sekä jossain määrin myös lukiolaistyttöjen ja peruskoulun 8.— 9.-luokkalaisten poikien keskuudessa.

Ammattiopiston pojista joka neljäs on kokeillut marihuanaa tai kannabista ainakin kerran. Lukiolaispojista marihuanaa tai kannabista on kokeillut 12,4 prosenttia. Yli puolet kokeilijoista on sellaisia, joilla kokeilu ei ole jäänyt yhteen kertaan.

Peruskoulun 8.—9.-luokkalaisista pojista kannabista tai marihuanaa on kokeillut 6,2 prosenttia ja tytöistä 3,1 prosenttia. Lukion tytöistä huumeita on kokeillut 8,9 prosenttia ja ammattiopiston tytöistä 8,1 prosenttia.

— Ilmiöön on tartuttava, ja ennaltaehkäisyyn kiinnitettävä huomiota, jotta huumausaineiden käytön kasvu saadaan laskemaan. Yksikin kokeilu on liikaa, koska se voi johtaa riippuvuuteen ja koko elämän romahtamiseen, sanoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Laine toteaa, että Savonlinnassa ongelma on vielä hallinnassa, mutta kehityssuunta on osittain huolestuttava.

— Poliisin rooli huumausaineiden vastaisessa työssä on niin ennaltaehkäisyn kuin rikostutkinnankin osalta kriittinen. On tärkeää, että Savonlinnan alueen poliisiresurssit ovat riittävät. Nyt olisi tärkeää, että poliisi suuntaisi resursseja alueen huumeiden vastaiseen työhön, toteaa kaupunginjohtaja Laine.

Savonlinnan turvallisuussuunnitelmaa tarkastellaan vuosittain, ja päivitykset hyväksyy kaupunginhallitus.

Kannabista tai marihuanaa kokeilleet

- 16 peruskoulun 8.—9.-luokkalaista poikaa
- 7 peruskoulun 8.—9.-luokkalaista tyttöä
- 14 lukiolaispoikaa
- 15 lukiolaistyttöä
- 25 ammattiopiston poikaa
- 6 ammattiopiston tyttöä